Skip to main content

Zvládání Rettova syndromu v kontrolovaném multisenzorickém prostředí (Snoezelen)

Text přibližuje možnosti využití multisenzorického prostředí u klientek s Rettovým syndromem. Ve studii najdete obecné zásady pro práci s touto cílovou skupinou i konkrétní náměty na činnosti s dívkami a ženami v různých fázích této poruchy. Text podrobně rozebírá specifika jednotlivých stádií poruchy a navrhuje vhodné intervence, které vám pomohou minimalizovat dopad postižení v každém z nich....

Téma: Kameny

Text nabízí námět na skupinovou Snoezelen jednotku s tématem Kameny. Tato Snoezelen jednotka poskytuje dětem prostor pro rozvoj vnímání materiálu, tvaru a teploty, a zároveň pro uvolnění a podporu vyjadřování emocí....

Téma: Les

Článek přináší námět na individuální Snoezelen jednotku s tématem Les. Dozvíte se, jaké pomůcky potřebujete na realizaci tohoto tématu a načerpáte inspiraci, jak využít tuto Snoezelen jednotku na stimulaci všech smyslových systémů....