Skip to main content

Barevná či bílá místnost Snoezelen?

Stále častěji se ke mně dostávají dotazy, zda při budování multisenzorické místnosti Snoezelen zachovat původní myšlenku a udělat vše bílé, nebo zda se přizpůsobit trendům a místnost vymalovat tlumenými pastelovými barvami a vybavení zvolit pestré, kontrastní, tak jak je nabízí mnoho dodavatelů např. pro mateřské školy…...

Potěšení, radost a hra v multisenzorickém prostředí

Text rozvíjí teoretickou ideu, podle níž může intervence v multisenzorickém prostředí vést ke změnám v mozku. Autor vychází z konceptu neuroplasticity, tedy představy o tvárnosti mozku. Argumentuje, že aktivity v multisenzorické místnosti vedou k příjemným smyslovým zkušenostem, které následně pozitivně ovlivňují mozek jedince a přispívají k rozvoji jeho schopností....

Snoezelen – podstata nedirektivního terapeutického přístupu

Metoda Snoezelen: Rozvoj osobnosti pomocí nedirektivního přístupu Článek nabízí hlubší rozvinutí jedné ze základních myšlenek, na níž je postavena metoda Snoezelen. Ta říká, že klientovi by měla být poskytnuta co největší svoboda a volnost ve výběru a realizaci aktivit. Autor argumentuje, že právě nedirektivní přístup ze strany terapeuta dává klientovi prostor pro optimální rozvoj jeho osobnosti....

Snoezelen – podpora nebo požadavek?

Odborný článek osvětluje základní východiska a principy, které stály u zrodu terapie Snoezelen. Autor shrnuje vývoj metody a změny, ke kterým v jeho průběhu došlo. Pokouší se vystihnout podstatu tohoto konceptu a odlišit jej od jiných terapeutických přístupů. V závěru najdete zamyšlení nad možnostmi dalšího vývoje této metody....