Skip to main content

Snoezelen a trauma

Studie informuje o přínosu multisenzorického prostředí pro klienty s post-traumatickou stresovou poruchou. Ukazuje dopady poruchy na smyslové zpracování klientů a demonstruje, jakým způsobem může Snoezelen přispět k odstranění těchto nežádoucích příznaků. V závěru textu najdete kazuistiky několika klientů, kterým práce…...

Využití Snoezelenu v oblasti psychiatrie

Text se soustředí na využívání multisenzorického prostředí u cílové skupiny pacientů s psychiatrickými diagnózami. V článku najdete shrnutí pilotního výzkumu, který se věnoval vlivem Snoezelenu na osoby s psychiatrickými poruchami. Studie prokázala pozitivní krátkodobé účinky Snoezelenu jakými jsou posílení pocitu…...

Snoezelen u lidí s demencí

Uvedená studie patří mezi první, které zkoumají vliv Snoezelen místnosti na seniory s demencí. Text přibližuje reakce klientů na jednotlivé komponenty v místnosti; tyto poznatky lze využít při výběru vybavení do Snoezelen místnosti pro seniory s demencí. Studie poukázala na…...