Skip to main content

Snoezelen prostředí vytváří prostor pro relaxaci a intimitu

Rozhovor vznikl dne 14. října 2013 ve Spojené škole internátní pro děti se zrakovým postižením na Svrčí ulici 6 v Bratislavě. Zástupkyně ředitele a školní psycholožka nám pověděly o benefitech, které multisenzorická místnost přináší nevidomým a slabozrakým žákům v internátním prostředí. Rozhovor připravili a vedli Mgr. Zuzana Pavlíková a M. A. Peter Mészáros....

Snoezelen pro lidi se smyslovými poruchami a omezenými verbálními schopnostmi

Článek poskytuje základní informace o dětském centru Bloorview MacMillan v Torontu, které patří mezi průkopníky ve využívání metody Snoezelen v Severní Americe. Pracovník centra se v příspěvku podělil o své zkušenosti s budováním a využíváním multisenzorických prostředí různého typu. Poukázal také na výhody vytváření Snoezelen místností nejen pro děti s postižením, ale pro celou komunitu....