Skip to main content
Přečtětě si nejnovější články
Více článků

Při práci s našimi klienty se snažíme předcházet vzniku agrese. Eliminovat spouštěče, které mohou být u každého jiné. U někoho je to velké teplo, špatné jídlo nebo nevhodné chování spolubydlícího. Pokud tedy pracovník vidí, že by mohlo dojít k problémovému chování, využije se místnost Snoezelen k relaxaci a zklidnění. Rozhovor s garantkou konceptu Snoezelen v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická Janou Biňovcovou. Představte nám prosím zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Domov Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením a to ve věku od tří let s tím, že horní hranice věku není stanovena. Kapacita naší služby je 163 osob. Nabízíme dva druhy sociálních služeb, a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. V naší organizaci se plošně snažíme uplatňovat ve vztahu ke klientům přístup zaměřený na člověka. Vnímáme to jako způsob na cestě k humanizaci naší služby. Nepojímáme ho psychoterapeuticky, ale inspirovali jsme se jeho principy, které se snažíme promítnout do všech aktivit týkajících se klientů včetně individuálního plánování. Stavíme na partnerském vztahu a pozitivním přístupu k člověku, kterého vnímáme jako jedinečnou osobnost se svými unikátními potřebami, přáními a sny. Jako do vašeho konceptu práce zapadá relaxační místnost Snoezelen? Relaxační místnost máme v našem domově již od roku 2015. U jejího zrodu stála kolegyně Barbora Kohoutová, nynější vedoucí přímé péče, která se podílela na realizaci a zařizování. Já jsem […]

Číst více

V tmavém Snoezelenu jsou všechny podněty výraznější. Barvy jsou tu tak intenzivní, že nenechají klienta jen tak sedět. Často se stává, že klienti nemají o předmět v běžném prostředí zájem, ale v tmavé místnosti je pro ně daný podnět tak silný, že je vyprovokuje k reakci.

Číst více
Přihlašte se na školení
Více událostí
kalendar
26
Září
2019

Na školení získáte poznatky o teoretických, filozofických a historických východiscích Snoezelenu, o oblastech jeho využití, neurofyziologických východiscích, a stejně tak o možnostech…...

Číst více
21
Listopad
2019

Na kurze se můžete dovědět, jaké odlišnosti jsou ve vnímání…...

Číst více
11
Prosinec
2019

Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních…...

Číst více
Prohlédněte si naše senzorické pomůcky
Více pomůcek

NOVÉ POMŮCKY PRO METODU SI

Koupit 

NOVÉ POMŮCKY PRO SNOEZELEN

Koupit