Skip to main content
Přečtětě si nejnovější články
Více článků

V tmavém Snoezelenu jsou všechny podněty výraznější. Barvy jsou tu tak intenzivní, že nenechají klienta jen tak sedět. Často se stává, že klienti nemají o předmět v běžném prostředí zájem, ale v tmavé místnosti je pro ně daný podnět tak silný, že je vyprovokuje k reakci.

Číst více

Snoezelen je pro klienty s těžkým stupněm vícenásobného postižení vítanou změnou. Zprostředkovává jim zážitky, které nemohou zažít v přirozeném prostředí. Příjemné emoce, které zažili v multisenzorické místnosti, v nich přetrvávají po celý den. Rozhovor s Mgr. Janou Strašilovou z DSS Sibírska v Bratislavě, která působí jako sociální terapeut v rámci terapeuticko-výchovného úseku. Můžete nám něco říci o zařízení DSS Sibírska? Jakým klientům se věnujete? Naše zařízení poskytuje služby klientům s těžkým stupněm vícenásobného postižení, převážně v tělesné, mentální a senzorické oblasti. DSS Sibírska zajišťuje péči celkem 38 klientům ve věku od 6 let, nabízíme denní, týdenní a celoroční pobyt, v rámci něhož jim poskytujeme ošetřovatelsko-zdravotnické, sociálně-terapeutické, psychologické služby a také sociální servis. Co je specifické při práci s klienty s vícenásobným postižením? Nejdůležitější je vytvořit si kvalitní a důvěrný vztah, sladit se s jejich emocionálním prožíváním, vypozorovat a vycítit jejich potřeby, navázat na jejich schopnosti, dovednosti a zkušenosti, odhadnout jejich potenciál  v různých oblastech osobnostního vývoje a postupně je rozvíjet a zároveň respektovat  jejich individualitu zejména v sociální oblasti, kam spadá i komunikace, sebeobsluha a významné sociální dovednosti, které jsou nevyhnutelné k tomu, aby  zvládali život v komunitě jako sebeuvědomění, sebeovládání, adaptace a jiné. Naše práce je o tom dostat se s klientem na stejnou vlnu, rezonovat s jeho potřebami a tam navázat na práci, vycítit co potřebuje, kde potřebuje posilnit, pomoci mu v sociálním kontaktu, aby se dokázal přizpůsobovat změnám a různé atmosféře. V zařízení máte až tři multisenzorické místnosti. Kdy jste […]

Číst více
Přihlašte se na školení
Více událostí
kalendar
26
Září
2019

Na školení získáte poznatky o teoretických, filozofických a historických východiscích Snoezelenu, o oblastech jeho využití, neurofyziologických východiscích, a stejně tak o možnostech…...

Číst více
Prohlédněte si naše senzorické pomůcky
Více pomůcek

Houpací síť s podložkou

Koupit 

Číselné květinky

Koupit