Skip to main content
Přečtětě si nejnovější články
Více článků

Na chlapci jsme viděli velký pokrok. Byl bdělejší, živější, začal sám verbalizovat, objevily se u něj dokonce emoce – úsměv, spokojenost, zájem o činnost. Lépe reagoval na paní  učitelku, už mu nemusela čtyřikrát zopakovat instrukci, stačilo jednou. Mnohem srozumitelněji verbalizoval, bylo mu lépe rozumět.

Číst více

Při práci s našimi klienty se snažíme předcházet vzniku agrese. Eliminovat spouštěče, které mohou být u každého jiné. U někoho je to velké teplo, špatné jídlo nebo nevhodné chování spolubydlícího. Pokud tedy pracovník vidí, že by mohlo dojít k problémovému chování, využije se místnost Snoezelen k relaxaci a zklidnění. Rozhovor s garantkou konceptu Snoezelen v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická Janou Biňovcovou. Představte nám prosím zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Domov Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením a to ve věku od tří let s tím, že horní hranice věku není stanovena. Kapacita naší služby je 163 osob. Nabízíme dva druhy sociálních služeb, a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. V naší organizaci se plošně snažíme uplatňovat ve vztahu ke klientům přístup zaměřený na člověka. Vnímáme to jako způsob na cestě k humanizaci naší služby. Nepojímáme ho psychoterapeuticky, ale inspirovali jsme se jeho principy, které se snažíme promítnout do všech aktivit týkajících se klientů včetně individuálního plánování. Stavíme na partnerském vztahu a pozitivním přístupu k člověku, kterého vnímáme jako jedinečnou osobnost se svými unikátními potřebami, přáními a sny. Jako do vašeho konceptu práce zapadá relaxační místnost Snoezelen? Relaxační místnost máme v našem domově již od roku 2015. U jejího zrodu stála kolegyně Barbora Kohoutová, nynější vedoucí přímé péče, která se podílela na realizaci a zařizování. Já jsem […]

Číst více
Přihlašte se na školení
Více událostí
kalendar
16
Leden
2020

Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti o senzorické integraci....

Číst více
16
Leden
2020

Kurz je zaměřen na senzorickou integraci a terapii senzorické integrace…...

Číst více
19
Březen
2020

Na školení získáte poznatky o teoretických, filozofických a historických východiscích…...

Číst více
Prohlédněte si naše senzorické pomůcky
Více pomůcek

NOVÉ POMŮCKY PRO METODU SI

Koupit 

NOVÉ POMŮCKY PRO SNOEZELEN

Koupit