Skip to main content
Přečtětě si nejnovější články
Více článků

Název článku: Podpora expresivity žáka s poruchou autistického spektra prostřednictvím terapie senzorické integrace Abstrakt Příspěvek věnuje pozornost problematice senzorické integrace u žáků s poruchou autistického spektra. Konkrétně vymezuje terapii senzorické integrace, dává ji do kontextu s expresivitou člověka. Předkládá případovou studii žáka s poruchou autistického spektra, u kterého byla aplikována senzorická integrace a poukazuje na přínos této formy terapie na daného žáka. Klíčová slova: žák s poruchou autistického spektra, terapie, senzorická integrace, expresivita. Abstract The paper focuses on the issue of sensory integration in pupils with autism spectrum disorders. In particular, it defines sensory integration therapy, putting it in context with the expressiveness of a person. It presents a case study of a pupil with with autism spectrum disorder in which sensory integration has been applied and points to the contribution of this form of therapy to the pupil. Keywords: pupil with autistm spectrum disorder, therapy, sensory integration, expressiveness. Úvod Senzorické odlišnosti a dysfunkce jsou spojeny se základními rysy autismu (Schaaf, Mailloux, 2015). Schopnost zpracovat senzorické informace je však pro náš vývin a fungování klíčová. V této souvislosti se opíráme o základní postuláty teorie senzorické integrace formulované J. Ayres, která tvrdí, že učení je závislé na schopnosti zpracovat příchozí smyslové informace (z vnějšího prostředí i z vlastního těla), což nám umožňuje využít je k organizaci a plánování adaptivního chování. Lidé s obtížemi […]

Číst více

Na Slovensku a v Čechách jsme zvyklí na bílé a tmavé multisenzorické místnosti, ale mít vodní Snoezelen je poměrně vzácné. Takovýto Snoezelen se nachází ve Speciální základní škole v Ďumbierské ulici v Banské Bystrici.

Číst více
Přihlašte se na školení
Více událostí
kalendar
23
Červen
2021

Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti o senzorické integraci. Přihláška na školení Název školení: Úvod…...

Číst více
23
Červen
2021

Kurz je zaměřen na senzorickou integraci a terapii senzorické integrace…...

Číst více
28
Červen
2021

Na školení získáte poznatky o teoretických, filozofických a historických východiscích…...

Číst více
Prohlédněte si naše senzorické pomůcky
Více pomůcek

NOVÉ POMŮCKY PRO METODU SI

Koupit 

NOVÉ POMŮCKY PRO SNOEZELEN

Koupit