Skip to main content

Snoezelen jako prostředí vhodné pro integraci autistických dětí

Rozhovor vznikl dne 17. října 2013 v Integrované mateřské škole na Iľjušinově ulici 1 v Bratislavě, která má kromě běžných tříd i třídy pro děti s poruchou autistického spektra. Rozhovor přináší informace nejen o přínose Snoezelen terapie pro děti s autismem, kterým pomáhá při rozvoji adaptability, komunikace a sociálních zručností, ale i pozitivním vlivu místnosti na děti bez postižení. Rozhovor připravili a vedli Mgr. Zuzana Pavlíková a M. A. Peter Mészáros....

Snoezelen pomáhá při budování vztahu s dítětem

Rozhovor vznikl dne 24. září 2013 v Dětském domově Svetluška na Kollárově 29 v Banské Bystrici, kde jsou trvale nebo dočasně umístěny děti s různými formami a stupni zdravotního znevýhodnění i děti bez postižení. Pracovnice zařízení nám v rozhovoru přiblížily jak jim Snoezelen pomáhá navázat emocionální kontakt s dítětem a v čem prohlubuje vliv jiných intervencí. Rozhovor vedl M. A. Peter Mészáros....

Zkušenosti matek s kojením dítěte ve Snoezelen místnosti

V textu najdete bližší informace o jednom z prvních výzkumů zaměřených na využívání Snoezelen místnosti kojícími matkami. Studie byla realizována v nemocnici, kde měly matky s novorozenci do místnosti volný přístup. Výsledky studie prokázaly, že využívání multisenzorického prostředí mělo pozitivní efekt na matku i dítě, a pomohlo při překonání počátečních problémů při kojení....