Skip to main content

Multisenzorické prostředí Snoezelen jako zdroj volnočasové aktivity pro lidi s komplexním neurologickým postižením

Článek vám poskytne inspiraci pro práci s osobami, které trpí závažnými neurologickými poruchami. Autoři nabízejí konkrétní náměty aktivit v multisenzorické místnosti, které přispějí k všestrannému rozvoji schopností těchto klientů. Uvedené aktivity vám pomohou zlepšovat pozornost, paměť, exekutivní funkce, psychomotoriku, řeč a další oblasti klientů....

Senzorická stimulace (Snoezelen) jako potenciální strategie pro léčbu chronické bolesti

Text shrnuje jednu z prvních studií, které zkoumaly efektivitu metody Snoezelen u lidí trpících chronickou bolestí. Výsledky poukazují na to, že u pacientů, kteří využívali multisenzorickou místnost došlo k jednoznačnému poklesu úrovně pociťované bolesti. Zároveň se u nich projevily další pozitivní efekty spojené s využíváním multisenzorického prostředí, například zlepšení spánku či zvýšení úrovně potěšení....