Skip to main content

Téma: Teplo a chlad

Článek zachycuje průběh skupinové Snoezelen jednotky s tématem Teplo a chlad. Cílem této aktivity je podpořit v dětech či dospělých vnímání tepla a chladu a zlepšit komunikaci a vyjadřování emocí.

Cílová skupina: rodiče s malými dětmi, děti předškolního věku, děti se specifickými problémy, děti s těžkým postižením, osoby s demencí…

Cíle: okusit a rozlišovat předměty s různou teplotou, vnímat předměty na různých částech těla, verbalizovat pocity, ohleduplně zacházet s partnerem

Pomůcky: diaprojektor (v původním návrhu), projektor s kotouči – letní a zimní krajina nebo jiné podobné kotouče, šála, čepice, boty, sluneční brýle, různé předměty, krém na opalování, malý šátek, balón naplněný teplou vodou a balón naplněný studenou vodou.

Pro každého účastníka připravíme: sklenici teplého ovocného čaje, mléko nebo jiný studený nápoj, kostky ledu.

Forma pobytu/práce: skupinová (podle původního návrhu). Jednotku lze realizovat i individuálně (1:1), zejména u dítěte s těžkým postižením nebo u osoby s demencí v pokročilejším stadiu.

Průběh

Počáteční fáze: cca 10 minut

Dítě si prohlíží diapozitivy nebo projekci. Mluví o tom, co by chtělo během jednotlivých období (léto/zima) dělat.

U dítěte s těžkým postižením může tyto činnosti jednoduchým způsobem popsat osoba, která s návštěvníkem v místnosti je. Jednotlivé činnosti popsané níže budou prováděny za dopomoci osoby, která pobyt vede.

Místnost je osvětlená podle ročního období (žlutá nebo zelená – modrá), děti sedí otočené tváří ke zdi, na níž je projekce. Světlo je nasměrováno na nerotující zrcadlovou kouli.

Hlavní fáze: cca 40 minut

Každé dítě si obuje boty, navlékne čepici a šálu a představí si zimu.

Projekce – zimní krajina. Děti sedí v párech proti sobě.

Každá osoba dostane kostku ledu, kterou může partnerovi přiložit na ruce nebo jinou část těla. Následně vezmou i druhou kostku ledu a tu ochutnají. Po této činnosti sdílejí své pocity a zkušenosti.

Pro každou dvojici 2 kostky ledu.

Děti si sundají zimní oblečení. Každá dvojice dostane teplou láhev. Jednomu dítěti z dvojice se láhev přikládá na různé (nejlépe odkryté) části těla. Dítě udává, na kterou část těla mu má být láhev položena.

Děti jsou ve dvojicích. Jeden z dvojice leží.

Jeden z dvojice opět leží a má zavřené oči. Na tělo jsou mu přikládány střídavě teplý a studený předmět. Pak se role vymění.

Následně se děti sejdou v kruhu a sdílejí své zážitky. Každé dítě dostane trochu teplého čaje.

Pro každou dvojici je k dispozici teplý a studený předmět.

V této části dětem navodíme atmosféru léta. Jejich úkolem je přemýšlet a představit si, jaké je to v létě. Natřou se opalovacím krémem a nasadí si sluneční brýle. Následně si děti lehnou na zem a dostanou vějíř, kterým se mohou ovívat.

Místnost je osvětlená žlutým světlem. Projekce – letní krajina. Každému dítěti jsou k dispozici sluneční brýle a vějíř.

Závěrečná fáze: cca 10 minut

Jeden z dvojice leží na břiše. Partner mu po krku, ramenou, rukou a zádech kutálí nejprve balón s teplou vodou, pak i balón se studenou vodou. Pak se dvojice vymění a následně si říkají své zážitky. Nakonec každé dítě dostane studený nápoj.

Pro každou dvojici je k dispozici jeden balón s teplou a jeden balón se studenou vodou. Ke konci aktivity se děti sejdou v kruhu a sdílejí své zážitky.

 

Zdroj:

MERTENS, K. Snoezelen – Anwendungsfelder in der Praxis. Dortmund: Verlag modernes Lernen, 2005. 288 s. ISBN: 3-8080-0577-7.

Zdroj ilustračního obrázku: antasticpixcool.com