Skip to main content

Výběr vhodných aktivit u osob s poruchou autistického spektra

Autorka v tomto textu představuje výběr vhodných pomůcek pro osoby s autismem a Aspergerovým syndromem. Shrnuje oblíbené a důležité komponenty pro stimulaci zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti i propriocepce a vestibulárního systému. Uvádí i příklady použití a pozitivní efekty jednotlivých pomůcek na klienty s autismem.

Osoby s autismem nedokážou správně zpracovat smyslové podněty jsou hypo nebo hyper reaktivní na příchozí podněty. Mnozí jsou až posedlí autostimulací. Bez přiměřené stimulace mohou jednotlivci jako náhradu najít východisko v sebepoškozování, hněvu nebo repetitivním chování. Toto chování ovlivňuje a zasahuje do každodenních aktivit. Forma intervence zaměřená na redukci a předcházení těmto rysům je právě metoda Snoezelen a multisenzorické prostředí, které poskytuje jednotlivcům možnost kontrolovat, manipulovat, zintenzivňovat nebo redukovat stimulaci v bezpečném prostředí.

Smyslová stimulace

Zraková stimulace

Zraková stimulace patří mezi nejčastěji využívanou stimulaci v multisenzorické místnosti. Na klienta působí podněty nenacházející se v běžném prostředí.

Pomůcky v bílé relaxační místnosti, které se nejčastěji využívají při aktivitách zrakové stimulace jsou následující:

 • solární projektor s vyměnitelnými tematickými kotouči, například obláčkové nebe, podmořský svět, les v různém ročním období, pestrobarevní motýli a pestrobarevný kotouč s olejovými barvami,
 • zrcadlová koule a barevný reflektor vytvářející světelné stopy na stěnách místnosti,
 • vodní bublinkový válec s interaktivním ovladačem, prostřednictvím kterého se dají měnit barvy bublinkového válce,
 • zrcadlové pozadí bublinkového válce, které umocňuje zrakovou stimulaci,
 • optická vlákna – nainstalovaná buď ve tvaru vodopádu v rohu místnosti, nebo položená volně na podložce, plynule měnící svou barvu, se kterými se dá manipulovat a jsou pro klienta bezpečná,
 • interaktivní panely se světelnými efekty – dotyková stěna s barevnými tlačítky, při stisku kterých se rozsvítí světla příslušné barvy, používá se na rozlišování, přiřazování a učení se barev,
 • barevné osvětlení,
 • dotyková lampa (plazma válec),
 • UV lampa a fosforeskující předměty,
 • světélkující interaktivní míčky,
 • hvězdná obloha nainstalovaná na stropě místnosti – světýlka v kombinaci s průsvitnou látkou ve tvaru baldachýnů,
 • bublistroj – pozorování, foukání, chytání padajících bublinek.

Sluchová stimulace

Neodmyslitelnou součástí Snoezelenu je hudba, která dotváří celkovou atmosféru. Výběr hudby je třeba pečlivě zvolit a přizpůsobit ji potřebám klienta.

Používá se různá relaxační hudba (zvuky přírody, zvuky moře, déšť, zvuky lesa, zpěv ptáků, delfíni nebo jiná zvířata apod.), hudba pro děti, rytmická hudba s variací tónů a rytmů, využít se dají i různé hudební, zejména perkusní nástroje.

Při aktivitách na sluchovou stimulaci se používají i speciální pomůcky a interaktivní panely se zvukovými efekty ovládané počítačovým programem, který ovlivňuje jednotlivá zařízení:

 • ozvučená kostka, která říká barvy, různé tvary a obrazy podle polohy,
 • dotyková stěna se zvukovými efekty,
 • emoční stěna s tlačítky a lidskými zvuky ( 🙂 smích, 🙁 smutek),
 • piano matrace – molitanová matrace s interaktivními klávesami, které mohou klienti stláčet rukama nebo nohama. Dají se na něm navolit různé zvuky a tóny, například zvuky zvířat, lidské zvuky a zvuky přírody.

Pomůcky se využívají na rozvoj pochopení příčiny a následku, na rozvoj sluchové schopnosti rozlišení jednotlivých zvuků, na rozvoj kognitivních schopností, zejména paměti. Stejně jsou velmi vhodné a lze je použít i při systematické desenzibilizaci u hypersenzitivních klientů na zvukové podněty a zvláště na některé zvuky.

Hmatová (taktilní) stimulace

Samotné Snoezelen prostředí poskytuje velký počet hmatových zkušeností (jemné deky, polštáře, čalounění stěn a podlahy), jakož i různé vybavení:

 • dotyková stěna s různými strukturami a kvalitami povrchů – dotykové válečky z různých materiálů, jemné houbičky, kartáčky, látky různé struktury a měkkosti, studené řetězy, hladká fólie, šňůrky, mop apod.,
 • dotykové pexeso – s dvojicemi různých hladkých, měkkých, drsných povrchů, které se dají přiřazovat buď se zrakovou kontrolou nebo bez zrakové kontroly, kdy musí klient najít stejnou dvojici pouze na základě hmatu,
 • masážně-vibrační přístroj,
 • masážní míčky a míčky různých povrchů a tvrdosti,
 • peříčka, plyšové a gumové hračky.

Na hmatovou stimulaci se dají využít i další pomůcky – modelovací hmoty, houby, kartáčky, peříčka, přírodniny, přírodní vlákna, sáčky naplněné pískem, rýží a jiným materiálem.

Jsou klienti s různou citlivostí na doteky, někteří je velmi oblibují a vyžadují masáže přes oblečení nebo i na holé tělo. Někteří jsou naopak na doteky velmi senzitivní, odmítají některé povrchy nebo masáže. Tehdy je třeba postupovat opatrně a snižovat senzitivitu, začít nejdříve se stimulací proprioceptivního systému – hloubkovým vnímáním, intenzivním hlubokým tlakem a později přechodem na povrchové doteky.

Vibrační stimulace

Na vibrační stimulaci lze použít lidský hlas, ruce, vibrační hračky, vibrační polštáře, elektrické přístroje a strojky, hudební nástroje produkující hluboké basové tóny.

Zásadou je práce na podložce, začít je třeba na končetinách, ne uprostřed těla a pokračovat směrem od nohou k hlavě. Aby se nezvýšil patologický tonus, je třeba stimulovat podél kostí, ne svaly.

Čichová stimulace

Snoezelen je vynikajícím místem pro zážitek z vůní a aromaterapii. Využívají se vonné oleje, které se kapou do aromadifuzéra. Například:

 • eukalyptus – působí povzbudivě a pomáhá při uvolnění,
 • levandule, jasmín, růže – má uklidňující účinek a harmonizuje,
 • pomeranč, citron, limetka – působí osvěživě, inspiruje, rozveseluje,
 • vanilka – navozuje pocit bezpečí, vhodná je pro malé děti.

Je možné použít různé potraviny s výraznou vůní jako pomeranč, jablko, květy, skořici, nebo sáčky naplněné vonícími sušenými bylinami.

Vonné oleje pro vytvoření příjemné vůně a atmosféry je dobré použít ještě před vstupem klienta do místnosti.

Chuťová stimulace

Možné je také snadno použít nápoje a potraviny, drobné pochutiny různých chutí (sladké, slané, kyselé, hořké, kořeněné) a zkoušet je po dosažení stavu relaxace.

Stimulace vestibulárního a proprioceptivního systému

Vestibulární stimulace zahrnuje zejména změny polohy, rytmické houpavé pohyby do stran, rytmické houpavé pohyby dopředu a dozadu, pohyby nahoru – dolů, otáčení se kolem někoho, nebo otáčení se na místě kolem vlastní osy.

Na stimulaci vestibulárního systému v bílé relaxační místnosti se využívá zejména vodní postel, relaxační houpací síť, polohovací vak a měkké podlahové a nástěnné čalounění kvůli polohování, bezpečnosti a pohodlí.

Na stimulaci proprioceptivního systému u klientů, kteří vyžadují silné podněty, se v bílé relaxační místnosti kromě hlubokého tlaku a objetí využívá i zátěžová přikrývka.

Zátěžová přikrývka má uplatnění pro širokou škálu diagnóz u dětí či dospělých zejména s PAS, epilepsií, mentálním postižením, poruchami chování či agresivním syndromem. U osob s PAS byla prokázána nerovnováha tvorby neurotransmiterů – dopaminu a serotoninu, které slouží pro přenos vzruchů v CNS (centrální nervový systém). Dopamin hraje rozhodující roli v motorických funkcích mozku a při zpracování informací v kognitivních funkcích mozku. Serotonin se podílí na vzniku nálad. Jeho nedostatek způsobuje změny nálad, poruchy chování, poruchy spánku, podrážděnost, agresivitu.

Účinek zátěžové přikrývky, která má rovnoměrně rozloženou uzavřenou zátěž je v tom, že působí mírným a rovnoměrným tlakem na svaly, klouby, šlachy a kosti, čímž stimuluje receptory CNS, které reagují na tento hloubkový tlak zvýšenou tvorbou neurotransmiterů, zejména serotoninu a dopaminu.

Používají se například přikrývky s 11 kilogramovou zátěží v poloze vleže na zádech, kdy je klient přikrytý od nohou do poloviny trupu, vyjma tak oblast srdce. Výsledkem používání zátěžové přikrývky je celkové zklidnění zejména hyperaktivních klientů, potlačení agresivních a autoagresivních projevů, úprava emočních problémů a schopnost déle udržet pozornost.

Vestibulární a proprioceptivní stimulace v hravé dobrodružné místnosti

Na stimulaci a aktivity slouží zejména pomůcky jako kuličkový bazén, trampolína, schody, skluzavky, prolézačky, tunely, visící houpačky (jednobodové, dvoubodové, čtyřbodové), dutý válec, kužel, míče a rovnovážné podložky.

Cílem aktivit je zejména rozvoj pohybových schopností, jemné a hrubé motoriky, pohybové obratnosti, koordinace těla, rozvoj rovnováhy, odstranění strachu z výšky a ze změny polohy, z chůze po schodech, úprava nevhodných pohybových vzorců, propojování pravé a levé hemisféry, i zážitek z nových zkušeností a nácvik nových pohybových aktivit.

Místnost poskytuje velmi mnoho aktivit, pohybových her a cvičení na senzorickou integraci. Dá se zde sestavit dráha, kterou musí dítě absolvovat, přičemž musí například projít po masážní polokouli, skákat na trampolíně, překračovat překážky, projít samostatně po kladině, prolézt tunelem, vylézt na žebřiny, za současného houpání na houpačce házet míče do nádoby, vyjít po schodech, spustit se po skluzavce přímo do kuličkového bazénu, a pod.

Relaxace

Pokud chceme, aby se klient uklidnil a relaxoval, musíme vědět, jak toleruje jednotlivé stimuly. Je důležité, aby nebyla najednou puštěna všechna zařízení, protože by mohlo dojít k přestimulování. Na zlepšení schopnosti relaxovat se využívají různé relaxační techniky a pomůcky. Je možné ležet na oblíbeném místě v místnosti, například v relaxační houpací síti, polohovacím vaku nebo čalouněném podstavci. Pocit relaxace navozuje jemná relaxační hudba v pozadí a tlumené barevné světlo. Použitý může být například i jeden světelný efekt – bublinkový válec nebo projekce z projektorů s pomalu plynoucími obrázky – spolu s hudbou (např. obrázky lesa – použití zvuků přírody, zpěvu ptáků; obrázky rybiček – zvuky moře, delfínů, apod.). U některých klientů, kteří mají rádi doteky, lze vedle relaxace využít masáže (masážními míčky, nebo s použitím masážních olejů, krémů) a aromaterapii.

 

Zdroj:

Mgr. Daniela Ponechalová. Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra. Príručka vhodných terapií pre klientov s PAS a príklady dobrej praxe, vydalo Autistické centrum Andreas, ISBN 978-80-970549-8-4.

Zdroj ilustračního obrázku: www.snoezelen.info