Skip to main content

Téma: Kameny

Text nabízí námět na skupinovou Snoezelen jednotku s tématem Kameny. Tato Snoezelen jednotka poskytuje dětem prostor pro rozvoj vnímání materiálu, tvaru a teploty, a zároveň pro uvolnění a podporu vyjadřování emocí.

Cílová skupina: děti předškolního a školního věku, děti se specifickými problémy

Cíle:

  • probuzení emocí
  • poznávání různých struktur materiálu
  • vnímání tvaru, váhy, teploty
  • vyjadřování a formulace pocitů
  • uvolnění

Děti leží na břiše nebo sedí v kruhu. Ve středu kruhu jsou kameny různé velikosti, barvy, tvaru. Pedagog vypráví dětem, kde všude takové kameny našel: v horách, u řeky, jezera… Děti musí mít pohodlná místa na sezení. Místnost není příliš zatemněna. Osvětlené by mělo být místo s kameny. Kamenů by mělo být více než dětí, aby si každé mohlo vybrat.

Každé dítě si zvolí jeden kámen. Pozoruje a prohlíží si ho zblízka. Pak kámen vrátí zpět na místo a sleduje ho ze svého místa. Pedagog vybízí děti, aby přemýšlely:

  • na jakém místě se mohl jejich kámen nacházet,
  • jaký může být starý,
  • zda v něm může být někdo začarovaný (pohádková postava), atd.

Dítě si takto vybere a pozoruje více kamenů.

Každé dítě řekne, co si promyslelo. Pedagog v případě potřeby podpoří dítě při vyjádření toho, co chce říct. Pak se kámen vrátí zpět do středu.

Tato část probíhá bez hudby.

Děti leží se zavřenýma očima. Jedno dítě nebo jen pedagog zůstane ve středu a vybere jeden z kamenů a popíše ho. Dítě, které pozná svůj kámen podle popisu, si kámen vezme a položí na své tělo nebo pevně drží v rukou.

Děti chvíli relaxují i s kamenem položeným na těle.

Reflektor je vypnutý, hudba v pozadí. Předčítání krátkého příběhu.

Nakonec děti složí kameny. A sdílejí své zážitky a myšlenky.

Místnost je více osvětlená a hudba je vypnutá.

 

Zdroje:

  • GÜNTHER, S.: 2002. Snoezelen Tramstunde für Kinder. Münster: Öktopia Verlag, 2002. 116 s. ISBN 3-936286-07-8
  • MERTENS, K.: 2005. Snoezelen Anwendungsfelder in der Praxis. Dortmund: Verlag modernes Lernen, 2005. 288 s. ISBN: 3-8080-0577-7

Zdroj ilustračního obrázku: wallpapercave.com