Skip to main content

Využití Snoezelen terapie u pacientů s demencí

Článek vysvětluje jak vyhodnotit pobyt klienta s demencí ve Snoezelen prostředí. Přináší nástroje jak zaznamenat Snoezelen jednotku s klientem a také jak vytvořit plán pro aktivity v multisenzorické místnosti.

Před Snoezelen terapií doporučujeme získat co nejvíce informací o pacientovi s demencí. Čerpáme hlavně z osobní a rodinné anamnézy. Důležité jsou rozhovory s rodinnými příslušníky. Rozhovory realizujeme průběžně, protože chování pacienta se mění podle toho, kterým stádiem onemocnění právě prochází.

Pozorování během pobytu ve Snoezelen místnosti spočívá ze získání informací o chování klienta, jeho nebo jejím smyslovém vnímání a vjemech. Zjišťujeme, na co klient reaguje nejvíc a na co nereaguje vůbec. Doporučujeme pozorovat klienta 10-krát, a to nejméně hodinu a v různých částech dne.

Na základě reakcí, které jsme u klienta s demencí vypozorovali, si následně vytvoříme Snoezelen plán, který by měl obsahovat soubor aktivit. Aktivity tak začleníme do plánu, který budeme realizovat během pobytu ve Snoezelen místnosti.

V lůžkové části zařízení s 24-hodinovou péčí o klienty taktéž navrhneme plán aktivit. Snoezelen aktivity začleníme do denní péče o klienta s demencí.

V rámci Snoezelen plánu využíváme další činnosti, které jsou začleněny do každodenního života našich klientů. Hlavně praktické dovednosti, samoobslužné činnosti a kognitivní znalosti.

Posledním bodem je vyhodnocení výsledků během Snoezelen terapie, přičemž vyhodnocujeme práci s klientem v tomto multisenzorickém prostředí. Sledujeme při tom jeho, případně její, celkový fyzický a psychický stav, všímáme si změny v chování a v případě nedostatečného efektu Snoezelen plán opakovaně přehodnotíme.

Materiály ke stažení:

Snoezelen pozorování

Snoezelen plán

 

Autorka: Mgr. Andrea Valentová

Zdroj ilustračního obrázku: www.innersensorium.com