Skip to main content

Senior centrum Bernardus v Amsterdamu

Text představuje známé nizozemské centrum Bernardus, které slouží seniorům s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence. Důraz je kladen na práci s metodou Snoezelen u této skupiny klientů. Autorka na základě návštěvy tohoto zařízení přibližuje jakým způsobem jsou vybaveny jednotlivé prostory, které slouží pro Snoezelen, a jakým způsobem je terapeuti využívají na stimulaci smyslů u klientů s demencí.

Snoezelen může mít určité podobnosti s „dobrodružnými“ volnočasovým centry, které slouží dětem. U dospělých klientů však souvisí více s prostředím, ve kterém lze nabídnout masáže, aromaterapii, poslech hudby nebo „návštěvu“ zajímavých míst.

V rámci certifikovaného školení pořádaného organizací World Wide Snoezelen jsem na podzim roku 2008 absolvovala prohlídku senior centra v Amsterdamu, kde se léčí pacienti s demencí. Obohacená o poznání a zážitky vám chci nabídnout jednu z forem využití Snoezelenu u pacientů s demencí. Nizozemská Snoezelen terapeutka Ilse Achterberg mi poskytla množství užitečných informací, provázela mě celým zařízením i s podrobným výkladem o možnostech poskytování léčby a rehabilitace klientům.

Senior centrum Bernardus zajišťuje pacientům s demencí dlouhodobý pobyt v lůžkové části zařízení a denní pobyt v jeho ambulantní části. Celé zařízení je přizpůsobeno každodenním podmínkám, všichni pacienti mají vlastní pokoj, do nějž vcházejí z chodby. Tato je zařízena jako přírodní exteriér, který doplňují různé dekorační religiózní předměty. Každý pokoj je velmi specifický a podle toho má i vlastní charakteristické prvky. V pokojích nechybí symboly a předměty, obrazy, fotografie z dětství a starožitný nábytek. V rámci denního režimu se konají ranní komunitní setkání, pak následují jednotlivé terapeutické činnosti jako ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, samoobslužné aktivity, kognitivní trénink a Snoezelen terapie.

Snoezelen jako exteriér

Celý chodbový prostor v denní části zařízení působí jako exteriér. Svým výrazem připomíná park s lavičkami, kde se nachází mnoho zeleně ve formě umělých stromů. V centrální části je malé náměstí s kavárnou a malé jezírko, přes které vede můstek. V pozadí zní příjemná hudba a prostor provoní vůně z aromadifuzéru. Máte pocit, že jste v miniaturním městečku. Během dne se pacienti společně setkávají v kavárně při šálku čaje a pod vedením zkušeného muzikoterapeuta si společně zazpívají všem známé písně. Prostor jim nabízí klidné a zároveň podnětné prostředí. Po skončení dopoledního programu následuje oběd, po kterém klienti pokračují v jednotlivých sektorech v dalších aktivitách.

Snoezelen jako interiér

V tomto případě se již jedná o samostatně zařízenou Snoezelen místnost. Mnozí pacienti se během dne ve Snoezelen místnosti prostřídají. V místnosti je s nimi vždy jeden terapeut, který má na starosti celý chod Snoezelenu. Při práci s pacienty s demencí nechyběla speciální vana s výklopným otvorem, díky kterému se do ní bez obtíží mohou dostat také imobilní pacienti. Místnost působí trochu stísněně, ale její vybavení je velmi praktické a profesionální.

Vybavení místnosti

Vybavení místnosti zahrnuje vibroakustický vak, projektor s obrázky, hvězdné nebe s optickými vlákny, bublinkový válec, přenosný vozík s audiotechnikou, různé plyšové hračky, dotykové předměty, aromadifuzér, bublistroj, závěsy, stropní dekorační látky, obrazy na stěnách. Obrazy jsou velkých rozměrů, aby představovaly kontakt s realitou a vyvolávaly pocit vnějšího prostředí.

Specifická Snoezelen místnost

Dalším druhem multisenzorického prostředí pro pacienty s demencí je (nazvu ji) specifická Snoezelen místnost. Její součástí je velký stůl se židlemi, který stojí uprostřed a pro pacienty je nedílnou součástí Snoezelen terapie. Slouží pro úvodní posezení s nabídkou různých druhů jídel nebo malého občerstvení. Takto navozená atmosféra pacientům pomůže uvolnit se. Prostřednictvím ochutnávání všeho, co má pacient rád, dochází ke stimulaci smyslů. Atmosféra v místnosti je dotvořena příjemnou hudbou, zajímavou vůní, která vyvolává u pacienta pozitivní vzpomínky, právě jako v reminiscenčním stadiu. Pacient může očichávat různé druhy jemu příjemných vůní. Nejen atmosférou, ale i interiérovými doplňky se celý zážitek Snoezelenu jen umocňuje. V tomto případě jsou součástí interiéru starožitné předměty, převážně staré plechovky, dózy, obrazy, vázy, mlýnky, žehličky, kuchyňské váhy a různé jiné dekorace

 

Autorka: Mgr. Andrea Valentová