Skip to main content

Snoezelen umožňuje relaxaci i reminiscenci

Rozhovor vznikl dne 4. října 2013 v Domově důchodců a Domově sociálních služeb na Škultétyho ulici 329 ve Velkém Krtíši, kde poskytují služby dospělým a seniorům s postižením. Zaměstnankyně zařízení nám přiblížily, jakými způsoby lze Snoezelen využít při rozvoji, relaxaci i reminiscenci. Rozhovor vedli PaedDr. Jana Hrčová a M. A. Peter Mészáros....

Senior centrum Bernardus v Amsterdamu

Text představuje známé nizozemské centrum Bernardus, které slouží seniorům s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence. Důraz je kladen na práci s metodou Snoezelen u této skupiny klientů. Autorka na základě návštěvy tohoto zařízení přibližuje jakým způsobem jsou vybaveny jednotlivé prostory, které slouží pro Snoezelen, a jakým způsobem je terapeuti využívají na stimulaci smyslů u klientů s demencí....