Skip to main content

Snoezelen a autismus – Teoretický úvod

Text přibližuje specifika smyslového vnímání osob s autismem a Aspergerovým syndromem. Vysvětluje jak mohou tyto senzorické problémy ovlivnit chování a emocionální stav klientů s autismem. Článek hovoří o projevech hypersenzitivity a hyposenzitivity jednotlivých smyslových systémů a jejich projevech v běžném životě....

Prostředky usnadňující interakci s prostředím u žáků s těžkým a vícenásobným postižením

Článek poukazuje na to, jakým způsobem lze využívat technologické pomůcky na všestranný rozvoj schopností dětí s postižením. Zaměřuje se na možnosti adaptovaných pomůcek s ovladači, komunikátorů a také různých interaktivních pomůcek ve Snoezelen místnosti. Článek shrnuje benefity těchto pomůcek pro klienty s těžkým postižením, kterými jsou například poskytnutí možnosti volby, rozvoj nezávislosti, vytvoření prostoru na učení či zlepšení komunikace s okolím....