Skip to main content

Snoezelen a autismus – pravidla působení terapeuta

Text text přináší tipy a pravidla, která by měl terapeut osob s autismem a Aspergerovým syndromem v multisenzorické místnosti dodržovat, aby Snoezelen jednotka probíhala úspěšně a měla na klienta pozitivní dopad.

Linda Messbauer (2008), odbornice pracující s klienty Snoezelen metodou s dlouholetými zkušenostmi, vymezila následující pravidla působení terapeuta:

 • Podle možností před vstupem do místnosti říct klientovi, co se od něj očekává a že je v pořádku, pokud si hraje a má radost nebo ne. Je to na něm.
 • Doprovázet jednotlivce do středu multisenzorického prostředí, přičemž ze začátku může být zapnuto pouze běžné osvětlení.
 • Neříkat „sedni si“ nebo jiné instrukce, spíše se stáhnout do ústraní.
 • Zůstat tiše a mluvit pouze na podnět od klienta, použít neverbální komunikaci v maximální možné míře, při potřebě něco říct použít tichý hlas.
 • Může být nutné dát klientovi „povolení“, aby něco udělal, protože mnozí jsou naučeni nesahat a žádat o povolení.
 • Postupně pokračujte s možnostmi, které místnost nabízí, a pozorujte individuální senzorickou reakci, identifikujte zařízení, které může být použito jako motivační.
 • Zaregistrujte proces relaxace, zaměřte se na znaky jako hluboké dýchání, snížení svalového napětí, zívání, změny v rychlosti pohybu a uklidnění.
 • Rozpoznejte u klienta neverbální komunikaci zážitku a jeho intenzitu, která závisí na podnětech, které dostává.
 • Když se klient cítí bezpečně a dává nepřerušovaně najevo znaky relaxace, připravte v místnosti nový podnět, aby se přizpůsobil, adaptoval.
 • Když se zapne nějaké zařízení, buďte v blízkosti jednotlivce, neříkejte nic, počkejte na jeho reakci. V mnoha případech Vás klient bude hledat na „vyřešení problému“ prostřednictvím očního kontaktu, chycení za ruku.
 • Nastavte místnost tak, abyste byl/a mezi klientem a odměnou – tím se vytváří vztah a důvěra.
 • Používejte pouze pozitivní nebo neutrální podporu.
 • Nedělejte rychlé úsudky a nezaměňujte si svou senzorickou zkušenost s klientovou.
 • Zůstaňte pozorná/ý vůči následnému chování se klienta a efektu setkání

Po setkání, když se dveře místnosti zavřou, nedochází k ukončení procesu. Někdy jsou reakce na události v multisenzorickém prostředí zjevné až následně. Rozeznáváme tři druhy projevu „ve vztahu ke světu“ u lidí s poruchou autistického spektra: pasivní – nereaguje, oponent – odmítá, aktivní, ale bizarní – reaguje, ale nepřiměřeným způsobem. Ve vztahu s modalitami reakcí klientů navštěvujících Snoezelen místnost je proto zajímavé jejich následné pozorování i mimo místnosti za účelem zjištění, zda dochází k určitému chování i po setkání. Vyžaduje to však výměnu informací a úzkou spolupráci mezi kolegy.

 

Zdroj:

Mgr. Daniela Ponechalová. Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra. Príručka vhodných terapií pre klientov s PAS a príklady dobrej praxe, vydalo Autistické centrum Andreas, ISBN 978-80-970549-8-4.

Zdroj ilustračního obrázku: www.kidscreektherapy.com