Skip to main content

Vliv Snoezelenu u osob s poruchou autistického spektra

V tomto článku najdete odpověď na otázku, jakým způsobem Snoezelen působí na osoby s autismem a Aspergerovým syndromem. Text ukazuje, že pobyt v multisenzorické místnosti má pro lidi s autismem pozitivní přínos a shrnuje hlavní pozitivní efekty Snoezelen jednotek na klienta.

Je možné konstatovat, že vlivem aplikování Snoezelen terapie u klientů s PAS dochází k následujícím pozitivním výsledkům:

 • zvýšená schopnost relaxace a uvolnění se,
 • zvýšená schopnost koncentrace a delší setrvání při aktivitě,
 • zlepšení porozumění individuálnímu smyslovému vnímání, změna senzitivity,
 • rozvoj sociálních dovedností,
 • rozvoj komunikačních dovedností,
 • zlepšení interakce mezi personálem a klientem,
 • zvýšení iniciativy a spontánnosti,
 • rozšíření repertoáru schopností,
 • redukce potřeby autostimulačního chování,
 • snížení výskytu agresivního a autoagresivního chování,
 • snížení stresu a napětí.

Z výše uvedených výsledků hodnotím využívání metody Snoezelen u klientů s PAS jako velmi prospěšné a navozující pozitivní změny v chování. Důležité je umět najít vhodný způsob práce s touto skupinou klientů v prostředí Snoezelen. V souvislosti s tím si dovolím citovat Lindu Messbauer (2008): „Přesto ve Snoezelenu při práci s klienty s PAS neexistuje přímý vztah mezi příčinou a následkem, neexistuje recept/návod pro všechny. Co je možné vždy, je příležitost pro velmi individualizovaný proces, pro motivaci, odměnu a povzbuzení klienta dělat pozitivní změny pro sebe samého. Snoezelen je místem výběru a provádění praktických změn, neboť je bezpečný, předvídatelný a možno říci i zábavný. Je to místo nových výzev, protože zde nedochází ke stresu z očekávání, čímž dovolujeme klientovi zažít zkoušení bez strachu.“

 

Zdroj:

Mgr. Daniela Ponechalová. Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra. Príručka vhodných terapií pre klientov s PAS a príklady dobrej praxe, vydalo Autistické centrum Andreas, ISBN 978-80-970549-8-4.

Zdroj ilustračního obrázku: myplaceboro.co.uk