Skip to main content

Důležitost vhodně připraveného prostředí pro osoby s poruchou autistického spektra

Článek ukazuje jaké parametry a vlastnosti by měla mít Snoezelen místnost určená pro klienty s autismem a Aspergerovým syndromem. Navrhuje tipy na vhodné pomůcky a hovoří také o tom, jak upravit svůj přístup, aby vyhovoval osobám s autismem.

Prostředí by mělo být bezpečné a předvídatelné

Pro klienta bychom měli být čitelní, reagovat klidně jednoduchým gestem nebo slovem, bez projevů neklidu nebo pobíhání. Znásobuje to pocit bezpečí a snižuje stres a úzkost klienta. Důležitá je i předvídatelnost. Dopředu ho informovat jemu vhodným komunikačním prostředkem, že bude mít Snoezelen. V závislosti od kognitivní úrovně lze použít piktogram nebo jiný předmět způsobem, kterému bude klient rozumět. V průběhu setkání je vhodné mít pro klienta nějaký vizualizovaný orientační bod o jeho délce; stejně je třeba ho informovat o aktivitě, která bude následovat po setkání.

Prostředí musí být bez požadavků

Dle možností neklademe otázky, neřídíme, nedáváme instrukce, nezačínáme mluvit, spíše upřednostňujeme ticho/mlčení a pozorování. Zpočátku se požaduje svoboda a ponechání výběru na jednotlivci.

Prostředí musí dávat možnost výběru

Výběr klienta je respektován; přeje-li si klient ležet nebo zkoumat nějakou věc, je mu to dovoleno. Důležité je poskytnout mu dostatek možností výběru a povzbudit/zplnomocnit klienta vybrat si. U některých klientů je vhodné použít určitý komunikační prostředek, například komunikační knihu s fotografiemi vybavení nebo umožnit výběr ze dvou kartiček. 

Ve Snoezelen místnosti je vhodné mít

  • interaktivní zařízení propojené s řídícím zařízením, se kterým může klient různě manipulovat,
  • zařízení, která poskytují silné somatické podněty na proprioceptivní, kinestetický, hmatový systém, a hluboký tlak,
  • různé hudební nástroje nebo systém, který dokáže reprodukovat alespoň tři různé výběry,
  • minimálně jednu pomůcku nebo zařízení, které podnítí k potěšení a zábavě (Messbauer, 2008).

 

 

Zdroj:

Mgr. Daniela Ponechalová. Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra. Príručka vhodných terapií pre klientov s PAS a príklady dobrej praxe, vydalo Autistické centrum Andreas, ISBN 978-80-970549-8-4.

Zdroj ilustračního obrázku: www.rompa.com