Skip to main content

Snoezelen u lidí s demencí

Uvedená studie patří mezi první, které zkoumají vliv Snoezelen místnosti na seniory s demencí. Text přibližuje reakce klientů na jednotlivé komponenty v místnosti; tyto poznatky lze využít při výběru vybavení do Snoezelen místnosti pro seniory s demencí. Studie poukázala na zlepšení nálady u klientů s demencí po pobytu ve Snoezelen místnosti a vytvořila základ pro další výzkumy v této oblasti....

Snoezelen – přístup zaměřený na práci s celou rodinou

Studie se zaměřila na přínosy využití Snoezelen místnosti celou rodinou dítěte s mentálním postižením. Výsledky poukázaly na výrazné přínosy takového přístupu na celou rodinu. Frekvence návštěv rodin v zařízení se výrazně zvýšila. Děti s postižením zažívaly ve Snoezelen místnosti více intimity a dotyků od členů rodiny, rodiče se těšili z pozitivních pocitů dítěte s postižením, sourozenci si užívali možnost hry a zábavy v multisenzorickém prostředí....