Skip to main content

Koncepce Snoezelen a její využití u těhotných žen

V tomto textu najdete shrnutí výzkumu, zaměřeného na využívání Snoezelen místnosti novou cílovou skupinou – těhotnými ženami. Výsledky výzkumu ukazují na pozitivní efekty Snoezelenu na tuto cílovou skupinu. Respondentky odpověděly, že Snoezelen jim poskytl prostor pro rozptýlení, relaxaci, možnost kontroly prostředí, bezpečí a pohodlí.

Úvod

Koncepce Snoezelen obsahuje různé typy místností, které jsou vytvořeny tak, aby podporovaly relaxaci a pohodlí. Snoezelen místnosti zažívají mezinárodní boom zejména díky jejich využití u lidí s dětskou mozkovou obrnou, u geriatrických pacientů, při paliativní léčbě, v konečných stádiích Alzheimerovy choroby, u novorozenců, při vážných nemocech dětí a u lidí trpících chronickou bolestí. Snoezelen místnosti poskytují klientům multisenzorickou stimulaci, přičem kombinují zrakové, sluchové, taktilní, a čichové podněty. V západní Austrálii bylo vybudováno kolem 65 Snoezelen místností, a ta v Osborne Park Hospital byla speciálně vytvořena pro těhotné ženy. Projekt budování Snoezelen místnosti v nemocnici pro těhotné ženy se začal v roku 2004, kdy byl na Snoezelen místnost předělán původně nepoužívaný stereo pokoj.

Specifický charakter Snoezelen místnosti pro těhotné ženy

Snoezelen místnost obsahovala zejména různé druhy nábytku, solární projektor promítající různé světelné efekty na zeď, optická světelná vlákna měnící barvu, akvárium s tropickými rybičkami, CD přehrávač a aromaterapeutické pomůcky. V místnosti byly použity jemné zemité odstíny barev – zelené, hnědé, terakotové a žluté. Tyhle barvy byly použity cíleně, pro jejich spojení s přírodou a narozením. Pacientky byly vedeny k tomu, aby používaly multisenzorickou místnost v období prenatální péče zejména při zvýšení krevního tlaku, v prvních stádiích porodních bolestí, v začátcích kojení dítěte, a pro oddech v postnatálním období aktivní péče o dítě. Doporučovaná délka pobytu ve Snoezelen místnosti je alespoň 40 minut, těhotné ženy strávily v multisenzorické místnosti v průměru jednu až dvě hodiny. Vybraná doplňková terapie vykonávána ve Snoezelen místnosti se zaměřovala zejména na zvýšení pocitu autonomie a kontroly v průběhu hospitalizace.

Výzkumný projekt „Využívání Snoezelen místnosti těhotnými ženami“

Dr. Yvonne Hauck v spolupráci s porodními asistentkami z Osborne Park Hospital zahájily výzkumný projekt „Využívání Snoezelen místnosti těhotnými ženami“. Design kvalitativní analýzy poskytol vhled do fenoménu využití Snoezelen místností těhotnými ženami a také umožnil identifikovat faktory podporující, resp. inhibující využití multisenzorického prostředí. Z rozhovorů se 16 těhotnými ženami vzešlo 6 opakujících se témat, která poskytují odpovědi na otázku, co může Snoezelen nabídnout těhotným ženám. Jsou to témata: rozptýlení, relaxace, pohodlí, kontrola prostředí, výběr doplňkové terapie a bezpečí v „domáckém“ prostředí.

Závěr

Další výskum by se měl týkat zkušenosti žen, které začaly kojit své dítě ve Snoezelen místnosti. Tento projekt vzešel z iniciativy porodních asistentek pracujících v téhle nemocnici, které ukázaly příklad podporující péče a obohacujícího přístupu k těhotným ženám.

 

Zdroj:

RIVERS, C.; DOHERTY, K.; HAUCK, Y. 2007. Use of Snoezelen Concept for Maternity Clients. In Australian Nursing Jurnal [online]. September 07, Volume 15, Number 3, p. 35 [cit.2013-02-21]. Dostupné na: EBSCO Host, Academic Search Complete, ISSN 1320-3185.

Překlad: Zuzana Pavlíková

Text byl redakčně krácen.

Zdroj ilustračního obrázku: www.rompa.com