Skip to main content

Zkušenosti matek s kojením dítěte ve Snoezelen místnosti

V textu najdete bližší informace o jednom z prvních výzkumů zaměřených na využívání Snoezelen místnosti kojícími matkami. Studie byla realizována v nemocnici, kde měly matky s novorozenci do místnosti volný přístup. Výsledky studie prokázaly, že využívání multisenzorického prostředí mělo pozitivní efekt na matku i dítě, a pomohlo při překonání počátečních problémů při kojení.

Úvod

V rámci tématu využití Snoezelen místnosti pro těhotné ženy bychom chtěli upozornit na zjištění studie ohledem zkušeností žen, které v průběhu hospitalizace krátce po porodu využily Snoezelen místnost při kojení svého novorozeného dítěte. Studie navazuje na pilotní projekt Osborne Park Hospital a iniciativu porodních asistentek pro využití Snoezelen místnosti u těhotných žen v dané nemocnici.

Popis Snoezelen místnosti

Každá Snoezelen místnost je jedinečná na základě cílové skupiny jejího využití, proto má Snoezelen místnost budována pro účely využití těhotnými ženami svá specifika. Dále popíšeme pro inspiraci konkrétní vybavení a vzhled Snoezelen místnosti v Osborne Park Hospital. V místnosti dominuje zejména barevnost stěn asociovaná s narozením a přírodou, a to v tónech zelené, hnědé, terakotové a žluté. Prostor na sezení je vybaven pohovkami a židlí s pohodlnými opěrkami, před kterými se nachází jemný koberec a čtvercové taburetky pro pohodlí s možností vyložení nohou. Základem vybavení místnosti jsou solární projektor a optická vlákna. Zajímavým prvkem vybavení je akvárium s tropickými rybičkami a vodními rostlinami. Atmosféra místnosti je doplněna zvolenou hudbou a aromaterapii.

Výzkumný vzorek a výzkumná procedura

Výzkumnou vzorku studie tvořily matky, které se rozhodly v průběhu svého pobytu v nemocnici po porodu navštívit Snoezelen místnost s cílem kojit v ní své dítě. Informace o tom, že Snoezelen místnost se v nemocnici nachází byly prezentovány na nástěnkách nebo letácích na chodbách a přímo v nemocničních pokojích. Zdravotní sestry doporučovaly Snoezelen místnost a možnost relaxace v ní zejména matkám, které kojily, byly unavené a podrážděné z nedostatku spánku nebo trpěly na vysoký krevní tlak. Snoezelen místnost se v nemocnici používala vždy jen pro jednu klientku v určitém časovém rozmezí. Všechny ženy, které navštívily Snoezelen místnost se záměrem kojit v ní své dítě se měly zapsat do knihy návštěv i s příslušným datem pobytu. O tři týdny později byly 44 ženám zaslané informační dopisy ohledem participace na výzkumu. Nakonec se výzkumných rozhovorů účastnilo 11 žen. Ženy byly ve věku od 23 do 31 let a všechny žily v partnerském vztahu. Rozhovory byly uskutečněné v časovém rozmezí od 4 do 11 týdnů od porodu dítěte a vedla je porodní asistentka, která nebyla součástí klinické péče daných matek v průběhu jejich těhotenství ani po porodu.

Výzkumná metoda

Metodou studie autorů Huck, Summers, White a Jones bylo polostrukturované interview sestávající z pěti otevřených otázek, které měly podpořit sdílení zkušeností žen při kojení svého dítěte ve Snoezelen místnosti. Konkrétní znění otázek interview bylo:

 • „Řekněte o vaší zkušenosti s kojením vašeho dítěte v průběhu pobytu v nemocnici…“
 • „Řekněte o vaší zkušenosti s kojením vašeho dítěte ve Snoezelen místnosti…“
 • „Co se vám líbilo / nelíbilo ve Snoezelen místnosti?“
 • „Doporučila byste Snoezelen místnost i jiným ženám?“

Rovněž byly v rozhovorech využity i vyzývací otázky, jako například: „Můžete nám o tom říct víc?“, „Můžete to víc rozvést?“. Rozhovory trvaly od 45 do 90 minut, v závislosti od toho jak otázky dokázaly rozvinout jednotlivá vyprávění žen o svých zkušenostech. Všechny rozhovory byly nahrávány a doslovně přepsány.

Výzkumná zjištění

Ve výzkumné studii autorů Huck, Summers, White a Jones sdílelo jedenáct žen své zkušenosti ohledem využívání Snoezelen místnosti jako prostoru pro kojení svého dítěte v období těsně po jeho narození. Výzkumný vzorek matek se shodl v tom, že pobyt ve Snoezelen místnosti byl pro ně pozitivním zážitkem a působil na ně relaxačně, přičemž by rády nejen Snoezelen znovu navštívily, ale doporučily by pobyt v něm i jiným matkám. Většina matek využila Snoezelen místnost z důvodu problematického bolestivého kojení a neklidu dítěte.

Z analýzy přepisů rozhovorů vyplynuly dvě hlavní témata obsahující sedm základních zkušeností matek. Identifikovanými hlavními tématy a subtématy v souvislosti se zkušeností kojení dítěte ve Snoezelenu byly:

> Přináší relaxaci pro kojící matky

 • Přináší oddech pro matku
 • Umožňuje kontrolu ve svém vlastním prostoru
 • Poskytuje tiché prostředí s domácí atmosférou

> Umožňuje zaměřit se na kojení

 • Umožňuje zaměřit pozornost jeden na jednoho
 • Zamezuje fyzickému vystavení před ostatními
 • Nachází se daleko od zvědavých hodnotících očí ostatních
 • Umožňuje bezpečné kojení o samotě s vědomím toho, že pomoc je nablízku

Možnost využít Snoezelen místnost v začáteční fázi kojení dítěte byla pro matky pozitivní zkušeností. Pro mnohé byla tato zkušenost ve Snoezelen místnosti bodem zlomu, který překlenul počáteční problémy s kojením. Matky, kterých dítě bylo neklidné zaznamenaly ve Snoezelen místnosti zlepšení jeho projevů, spokojenost a ztišení.

Závěr

Základním zjištěním studie autorů Huck, Summers, White a Jones je, že pozitivní zkušenost s kojením dítěte ve Snoezelen místnosti ulehčuje matkám prvotní fáze kojení. Je více pravděpodobné, že spokojená a oddechnutá matka bude úspěšná v počáteční fázi kojení, její dítě bude klidné a matka si tak dokáže vypěstovat sebedůvěru v tom, že dokáže kojit i po odchodu z nemocnice do domácího prostředí.

 

Zdroj:

HAUCK, Y.L.; SUMMERS, L.; WHITE, E.; JONES, CH. 2008. A qualitative study of Western Australian women’s perceptions of using a Snoezelen room for breastfeeding during their postpartum hospital stay. In: International Breastfeeding Journal, 2008, 3:20. ISSN 1746-4358

Překlad: Zuzana Pavlíková

Text byl redakčně krácen.

Zdroj ilustračního obrázku: www.nydailynews.com