Skip to main content

Základní přístupy

V tomto článku se dozvíte základní informace o dvou hlavních přístupech, které existují při využívání Snoezelen prostředí – individuálním a skupinovém přístupu.

Individuální vs. skupinový přístup ve Snoezelenu

Prostředí Snoezelenu lze využívat mnoha způsoby, od skupinových aktivit až po citlivější individuální sezení. Mnohé z významných benefitů pro jednotlivce plynou z dostatku času a pozornosti věnované těmto způsobům.

Individuální přístup

Zkušenosti z posledních let říkají, že Snoezelen, pokud se využívá na osobní bázi, nabízí významnou příležitost pro vybudování si vzájemného vztahu. Poskytuje cennou zkušenost osobního kontaktu pro oba zúčastněné a umožňuje lepší komunikaci. Sezení nemusí trvat dlouho (15 až 30 minut), ale účastník má užitek z pravidelných návštěv. Pokud to okolnosti dovolí, sezení mohou být s otevřeným koncem bez pevného časového omezení.

Skupinové využití

Mnoho lidí se dobře cítí ve společnosti druhých a Snoezelen tomu může napomoct nabídkou sdílených zážitků. Osobám by mělo být umožněno objevovat prostředí a tímto způsobem se seznámit se zážitky. Většina osob začne relaxovat po 10-ti až 15-ti minutách, kdy začnou působit zážitky ze Snoezelenu. Skupinové sezení by mělo trvat 45 až 60 minut, pokud to okolnosti dovolují, doporučuje se nechat sezení otevřený konec.

 

Autorka: Mgr. Daniela Ponechalová

Zdroj ilustračního obrázku: www.rompa.com