Skip to main content

Multisenzorické prostředí Snoezelen jako zdroj volnočasové aktivity pro lidi s komplexním neurologickým postižením

Článek vám poskytne inspiraci pro práci s osobami, které trpí závažnými neurologickými poruchami. Autoři nabízejí konkrétní náměty aktivit v multisenzorické místnosti, které přispějí k všestrannému rozvoji schopností těchto klientů. Uvedené aktivity vám pomohou zlepšovat pozornost, paměť, exekutivní funkce, psychomotoriku, řeč a další oblasti klientů....

Vývoj a hodnocení Snoezelenu jako možnosti trávení volného času pro lidi s těžkým a vícenásobným postižením

V tomto článku se dočtete o zkušenostech s multisenzorickým prostředím v nemocnici Whittington Hall, které bylo vybudováno s cílem poskytnout pacientům prostor na relaxaci a podporu procesu rekonvalescence. Snoezelen v této nemocnici zahrnuje šest místností/prostředí, které naplňují různé potřeby klientů....