Skip to main content

Zvládání Rettova syndromu v kontrolovaném multisenzorickém prostředí (Snoezelen)

Text přibližuje možnosti využití multisenzorického prostředí u klientek s Rettovým syndromem. Ve studii najdete obecné zásady pro práci s touto cílovou skupinou i konkrétní náměty na činnosti s dívkami a ženami v různých fázích této poruchy. Text podrobně rozebírá specifika jednotlivých stádií poruchy a navrhuje vhodné intervence, které vám pomohou minimalizovat dopad postižení v každém z nich....

Prostředky usnadňující interakci s prostředím u žáků s těžkým a vícenásobným postižením

Článek poukazuje na to, jakým způsobem lze využívat technologické pomůcky na všestranný rozvoj schopností dětí s postižením. Zaměřuje se na možnosti adaptovaných pomůcek s ovladači, komunikátorů a také různých interaktivních pomůcek ve Snoezelen místnosti. Článek shrnuje benefity těchto pomůcek pro klienty s těžkým postižením, kterými jsou například poskytnutí možnosti volby, rozvoj nezávislosti, vytvoření prostoru na učení či zlepšení komunikace s okolím....