Skip to main content

Na co se zaměřit při sledování klienta v multisenzorickém prostředí

Text shrnuje základní otázky, které je třeba zodpovědět při realizaci Snoezelen jednotek s klienty pro vytvoření optimálního programu rozvoje. Otázky se zaměřují na smyslové schopnosti, komunikační, kognitivní a motorické schopnosti.

Iniciační chování a smyslové preference

 • Vykazují jednotlivci autostimulační chování? Jaké?
 • Přestávají s autostimulačním chováním, když jsou v interakci s bublinkovým válcem?
 • Jaké aspekty daného vybavení mají za následek ukončení nebo redukci autostimulačního chování?
 • Jaká je interakce jednotlivců s bublinkovým válcem?

Rádi se dotýkají válce, když je vypnutý? (Mají rádi tvrdý, hladký povrch?)

Líbí se jim, když se válec zapíná (je bez barev)? Mají rádi vibrace?

Zajímá je více sledování měnících se barev bublinek?

Zajímá je více poslech zvuku pumpy?

Hmatová stimulace

 • Odtáhnou se jednotlivci, pokud se jich něco dotýká?
 • Nechávají si jednotlivé komponenty na/v ruce?
 • Ohmatávají vybavení aktivně? Pokud ne, je třeba jim pomoci a projít se zařízením po jejich rukou.
 • Rádi pociťují vibrace válce rukama, nohama nebo celým tělem?
 • Sahají po zařízení nebo ovladači samostatně/nezávisle?

Stimulace zraku

 • Postřehnou jednotlivci, pokud se zapne bublinkový válec? Postřehnou změnu v prostředí?
 • Podívají se na vybavení letmo a pak odvrátí pohled?
 • Sledují vybavení určitou dobu? Jak dlouho?
 • Sledují válec, pokud jsou v blízkosti?
 • Sledují ho, pokud jsou od něj vzdálení?
 • V jaké vzdálenosti musí jednotlivci být, aby postřehli změnu barvy bublinek?
 • Sledují pohybující se bublinky ve válci? Je třeba mít na paměti, že zařízení musí zaujmout jejich pozornost dříve, než ho začnou sledovat. Pokud se bublinky pohybují rychle, je těžké je sledovat.
 • Jsou jednotlivci schopni sledovat ze strany na stranu?
 • Jsou schopni sledovat shora dolů?
 • Postřehnou změnu barvy?
 • Všímají si různé barvy?

Stimulace sluchu

 • Pokud jsou jednotlivci odvrácení od bublinkového válce tak, aby ho neviděli, postřehnou, že se pumpa zapne?
 • Dívají se na zdroj zvuku?
 • Vykazují letmý nebo trvalejší zájem o zvuky? Jak dlouho?
 • Kladou k válci ucho, aby slyšeli zvuk vody?

Jiné otázky ke sluchové stimulaci

 • Všimnou si jednotlivci, pokud se zapne nějaké zařízení? Postřehnou změnu v prostředí?
 • Reagují na určité druhy hudby? Jaké žánry? (rock, pop, klasika, folk…)
 • Reagují na některý hudební nástroj? Na jaký?
 • Reagují na určitou intenzitu zvuku?
 • Reagují na určitou výšku tónu?
 • Reagují na určitý rytmus?

Stimulace čichu

 • Reagují jednotlivci na různé vůně? Jak?
 • Mají rádi některé druhy vůní?
 • Přispívají některé vůně k jejich čilosti?
 • Přispívají některé vůně k relaxaci?
 • Vyvolávají v nich vůně určité asociace? Spojí si jednotlivec například vůni pomerančového esenciálního oleje se skutečným pomerančem, který lze jíst?

Stimulace chuti

 • Předměty na stimulaci chuti se nezvyknou až tak v multisenzorických místnostech objevovat, spíše ve smyslových zahradách, kde se ochutnává ovoce, zelenina.

Osobní iniciační chování (důležité pro rozvoj komunikačních dovedností)

 • Reagují jednotlivci na vás vokalizací nebo pohybem?
 • Reagují na své jméno? Například otočením hlavy?
 • Navazují oční kontakt?
 • Sledují zblízka tvář jiného člověka?
 • Oddalují se, pokud se jich dotknete na znak pozdravu?
 • Odzdraví pasivně (nechají svou ruku ve vaší)?
 • Iniciují kontakt?
 • Jsou v interakci se svými vrstevníky? Iniciují interakci, sdílejí předmět nebo aktivitu?
 • Spolupracují jednotlivci? Jeden ovládá ovladač na změnu barev válce, druhý ovladač na ovládání bublinek.

Komunikační dovednosti

 • Dochází u jednotlivce ke změně ve vokalizaci, pokud ho někdo pozdraví, nebo mu ukáže některé ze zařízení?
 • Pokud jednotlivec reaguje na některé zařízení, zdokumentujte jak a co tím vyjadřuje.
 • Pokoušejí se upoutat vaši pozornost? Jak?
 • Dokáží si vybrat mezi bublinkovým válcem a jiným komponentem? Pokud ano, jakým způsobem prezentují volbu?
 • Rozeznávají jednotlivci předmětný symbol, fotografii nebo piktogram bublinkového válce?
 • Přicházejí jednotlivci do interakce s vámi, aby naznačili, že by chtěli například více bublinek?

Kognitivní schopnosti

 • Jak dlouho jednotlivci vykazují zájem o shlédnutí, poslech, cítění předtím, než ztratí zájem? (interval pozornosti)
 • Znají princip kauzality?
 • Je nezbytné mít nastaven časovač na bublinkovém válci. Udržíte tak jednotlivce čilé a naučí se poznat a pochopit princip kauzality.
 • Dokáží si jednotlivci spojit barvu válce a barvu ovladače?
 • Poznávají jednotlivé barvy?
 • Rozumějí stálosti objektu?
 • Dokáží jednotlivci lokalizovat ovladače, i když jsou částečně skryté?
 • Pamatují si, kde v místnosti se nachází jednotlivé vybavení? Dokáží se k němu přesunout nebo upřít pohled správným směrem?
 • Pamatují si, jak zapnout bublinkový válec?
 • Poznávají části těla?
 • Znají pojmy jako: nahoru, dolů, vlevo, vpravo?
 • Rozeznají fotografii nebo piktogram multisenzorické místnosti nebo jejího jednotlivého vybavení?
 • Znají pojmy „zapnutý“ a „vypnutý“?

Ovládací dovednosti

 • Mají jednotlivci dostatečnou vizuomotorickou koordinaci k tomu, aby ovládali různé ovladače?
 • Využívají ovladače funkčním způsobem za účelem procvičování vizuomotorické koordinace?
 • Používají ovladače cíleně nebo náhodně?
 • Chápou, že použili ovladač?
 • Střídají se při používání ovladače?

Využití vybavení na podporu relaxace

 • Využijte válec jako centrální bod: zatemněte místnost, zvolte příjemnou hudbu, použijte uklidňující vůně a ujistěte se, že jednotlivec se cítí pohodlně, ať v křesle nebo na matraci.

 

Zdroj:

FOWLER, S.: 2008. Multisensory Rooms and Environments. London: Jessica Kingsley Publishers, 2008. 251 s. ISBN 978-1-85310-462-9

Zdroj ilustračního obrázku: www.flanderstoday.eu