Skip to main content

Co je Snoezelen? – Otázky a odpovědi

Seznamujete se s metodou Snoezelen? Odpovědi na své otázky najdete právě v tomto článku. Text přibližuje, v čem spočívá podstata Snoezelenu, v jakých zařízeních a pro jaké klienty se využívá, jaká je historie této metody a jaké přínosy poskytuje klientům.

V čem spočívá Snoezelen?

Snoezelen spočívá ve vytvoření příjemných smyslových zážitků v atmosféře důvěry a uvolnění. Smyslové zážitky stimulují primární smysly bez potřeby intelektuální aktivity. Důvěře a uvolnění napomáhá nedirektivní nebo zplnomocňující přístup pečovatele nebo průvodce.

Odkud Snoezelen pochází?

Snoezelen byl vyvinut v Holandsku se záměrem poskytnout lidem se smyslovým nebo mentálním postižením vhodnou relaxaci a prostředí pro trávení volného času. Původně se vycházelo z přesvědčení, že všichni potřebujeme podněty. Lidé se speciálními potřebami mají rovněž právo na přiměřenou stimulaci. Aby se lidé s postižením mohli účastnit takových aktivit, je třeba vytvořit speciální prostředí.

O jaká zařízení jde?

Jde od malých a velkých místností až po velká centra. Jednotlivé prvky vybavení napomáhají vytvoření atmosféry a poskytují stimuly, zatímco plně vybavené prostředí Snoezelenu poskytuje dodatečné benefity. Takové místnosti se nacházejí v domovech, centrech, školách, nemocnicích a volnočasových centrech.

Hodnotil se někdy vliv Snoezelenu?

Komplexní Centrum Snoezelen ve Whittington Hall v Chesterfieldu slouží pro tamější obyvatele, dospělé, děti a rodiny sedm dní v týdnu. Funguje se specializovanými pečovateli podle holandské koncepce Snoezelen. Jednoletý výzkumný projekt uskutečněný ve spolupráci s Nottinghamskou univerzitou prokázal významný přínos Snoezelenu a zmocňujícího přístupu pro uživatele centra.

Je Snoezelen terapií?

Zatímco Snoezelen je založen na nedirektivním přístupu, metodě je přiznán velký terapeutický význam v poskytování možností objevování a vývoje. Podstatou Snoezelenu je poskytnout jednotlivci čas, prostor a příležitost užít si prostředí vlastním tempem a způsobem, bez očekávání ze strany druhých.

Jaké jsou přínosy?

Snoezelen poskytuje především prostředí pro relaxaci prostřednictvím jemné stimulace. V mnoha případech jde také o kontakt s ostatními v příjemné atmosféře. Tím, že neexistuje tlak na dosažení něčeho a dochází k vytvoření důvěry, může dojít ke zlepšení komunikace mezi zúčastněnými.

Kdo může mít užitek ze Snoezelenu?

Snoezelen byl původně vyvinut jako volnočasový zážitek pro lidi s těžkým mentálním a smyslovým postižením, v současnosti má mnohem širší využití. Velmi pomáhá lidem s hyperaktivitou nebo se sebepoškozujícím chováním. Osobám se smyslovým, tělesným a mentálním postižením, stejně tak osobám s autismem, pomáhá široká škála stimulace. Pro mnohé nejde pouze o využívání samotného zařízení, přínosem pro ně je také přístup, který si osvojí. Senioři, kteří se cítí zmateni okolním prostředím nebo nároky, které se od nich vyžadují, zdá se také benefitují ze základních a primárních smyslových podnětů, které Snoezelen nabízí. Jemné podněty mají uklidňující efekt, který napomáhá uvolňování napětí.
Pečovatel (zaměstnanec nebo rodina) mají z prostředí Snoezelen také užitek, protože získávají nový úhel pohledu. Snaha pečovatele něco vymyslet, povzbuzovat a usměrňovat není nutná, což poskytuje prostor pro relaxaci.

Proč využívat Snoezelen?

Všichni potřebujeme stimulaci a odpočinek. Je to základ pro relaxaci a regeneraci. Zatímco pro majoritní populaci existují různá komplexní zařízení, jen málo jich je pro lidi s poruchami vnímání. Snoezelen se snaží tento nepoměr změnit. Základem konceptu Snoezelen je zplnomocňující přístup pečovatele. Snižuje se tlak na přizpůsobení se klienta nebo podání výkonu a dává možnost volby, základní prvek pro odpočinek a relaxaci. Zatímco ostatní aktivity, terapie a výuka mohou pokračovat, Snoezelen nabízí pro jednotlivce a pečovatele dodatečnou možnost relaxace, objevování a vyjádření sebe samého v otevřené atmosféře důvěry a radosti. Pro mnoho uživatelů poskytuje Snoezelen širokou a ideální škálu podnětů, jaké možná ještě neznají. Při využívání na pravidelné bázi rozšiřuje Snoezelen škálu zážitků a možností, stejně tak obohacuje kontakt s lidmi a předměty.

 

Zdroj:
HUTCHINSON, R; HAGGAR, L.: 1991. The Whittington Hall Snoezelen Project. North Derbyshire health authority: Chesterfield, 1991.

Zdroj ilustračního obrázku: www.rompa.com