Skip to main content

Vícesmyslová terapie – návrhy aktivit

Text přináší inspirace na aktivity pro děti, které mají problémy v oblasti smyslového zpracování (senzorické integrace). Aktivity jsou rozděleny do několika oblastí, jako je rozvoj psaní, jemné a hrubé motoriky, rovnováhy, zrakového sledování, koordinace oko-ruka či na navození stavu relaxace.

Učení/Psaní

 • Vaše dítě může během čtení nahlas, učení se tabulek nebo slovíček ze seznamu pravopisu jemně skákat na trampolíně nebo dělat kliky.
 • Dítě může mačkat malý kolík pro posílení prstů a lepší úchyt propisky.
 • Pokud dítě při psaní velmi tlačí, takový tlak může snížit psaním na papír položený na koberci: nebude-li psát jemněji, papír se proděraví.
 • Pokud na druhé straně vaše dítě píše velmi jemně, tlačení při psaní se může zvýšit použitím kopírovacího papíru – dítě si uvědomí, že pokud nepoužije při psaní dostatečný tlak, písmenka se přes kopírovací papír neprotlačí.
 • Dítě může procvičovat tvary písmenek jejich ‚psaním‘ ukazováčkem do písku, na brusný papír nebo ve vzduchu.

Zklidnění

 • Utište své dítě na závěr sezení tak, aby končilo uvolněné. Některé děti potřebují být utišené, protože jsou velmi aktivní a/nebo byly nadmíru stimulovány prostředím.
 • Pokud je vaše dítě velmi aktivní, před nebo během tišících aktivit realizujte aktivity jemné motoriky nebo jemné zrakové prostorové aktivity. Aktivity jemné motoriky jsou všeabsorbující a uklidňující.
 • Bílá místnost je ideálním prostředím, které pomáhá vašemu dítěti relaxovat. Proč nezkusit progresivní relaxaci, automasáž nebo aktivní imaginaci?

Sledování očima

 • Všechny koordinační aktivity typu oko-ruka na bázi pohybu/dotyku jsou dobré na sledování očima (pohyb očí při sledování).
 • Sledování očima, následování hýbajícího se předmětu, jako držení míče/míčku ve vzdálenosti 30 cm a hýbání ním do čtverce a kříže (pro tuto aktivitu můžete použít světélkující nebo zářící míček v tmavé místnosti).
 • Sledování očima – sledování očima dvou různých barevných předmětů ve vašich rukou, přičemž jmenujete barvu předmětu, který právě sledujete. Kružte předloktími pro ‚zamíchání‘ předměty a následně nechte dítě pojmenovat novou barvu.
 • Sledujte stopu po baterce, přičemž baterku máte vy i dítě.
 • Dobré jsou jednoduché aktivity jemné motoriky při skákání na rytmus. Vaše dítě může skákat na terapeutickém míči a číst nahlas z knížky držené v úrovni očí, nebo v průběhu skákání skládat jednoduchou skládačku nebo stavebnici, případně převlékat nit přes děrovanou kartu.

Rovnováha

 • Choďte po čáře střídajíc chodidla přímo za sebou nebo choďte s překříženýma nohama nebo dozadu.
 • Choďte po čáře nebo kládě balancujíc s knihou na hlavě.
 • Trampolína, nahánění se, rychlá chůze, změny směru nebo trefení balónu hozeného směrem k dítěti.
 • Soutěžení mezi dětmi: stání na jedné noze ‚jako plameňák‘.

Jemná motorika

 • Během jemného pohybu by mělo vaše dítě zaměstnávat jemnou motoriku; stimuluje se tak mnoho smyslů, a proto je činnost efektivnější. Dítě si může sednout na terapeutický míč. Aby mohlo praktikovat dovednosti jemné motoriky, musí mít dobrou trupovou stabilitu.
 • Z barevného těsta/terapeutické hmoty vytvořte různé tvary.
 • Použijte slané těsto, modelovací hmotu nebo jiný podobný materiál. Těsto můžete upéct později. Udělejte dlouhého ‚hada‘ a srolujte ho do šneka, vymodelujte tvář s očima, obočím, nosem a ústy, nebo si udělejte modely nebo klenoty.
 • Hrajte se s kartami s nákresy rukou. Mějte výběr světle žlutých barev s nakreslenými různými tvary rukou a obarvenými na černo. Kreslete pokroucené ruce; ruce s jedním nebo dvěma prsty nebo palcem na straně – jakoukoli škálu držení rukou. Vaše dítě umístí své ruce na tyto netypické pozice.
 • Proplétejte korálky, makarony, plastové trubičky rozřezané na malé kousky, knoflíky, vršky z lahví nebo tenké pásky barevného papíru omotaného kolem jehlice na pletení, a vytvořte tak náhrdelník/hada.
 • Obšívejte tvary na kartách (použijte staré pohlednice).
 • Hrajte běžně dostupné hry pro rozvoj jemné motoriky jako Lego, Duplo, skládačky, do sebe zapadající stavební bloky, stavebnice.
 • Proplétejte pásky z papíru nebo vytvořte papírovou řetěz.
 • Vyrobte si koláže z pásků vystřižených z časopisů, mušlí, listů, makaronů, provázků a barevné vlny.
 • Vytvářejte obrazce postupným spojováním číselných bodů a hrajte se různé hry pomocí papíru a tužky.

Ochranné natažení

 • Lehněte si na terapeutický míč a rolujte na něm pokud rukama nedosáhnete podlahu.
 • Jemně dítě zatlačte, zatímco klečí na podlaze.

Unilaterální aktivity

 • Hoďte míček o stěnu a chyťte jej jednou rukou do láhve s odříznutým vrchem.
 • Chyťte míč do síťky na ryby nebo motýly.

Bilaterální činnosti

(Obě strany těla spolupracují tak, aby se společně hýbaly obě ruce i nohy.)

 • Vaše dítě stojí na matraci a drží za oba konce váleček na těsto. Míč se snaží zasáhnout směrem k vám. Vy míč znovu nadhazujete směrem k dítěti.
 • Na podlahu udělejte provázkem čáru, nakreslete ji křídou nebo ji udělejte pomocí barevné pásky. Vaše dítě skáče dopředu podél čáry nebo vedle čáry s nohama u sebe, a následně dozadu. Kotníky drží různé předměty jako plyšovou hračku, balón nebo míč. Obměnou této aktivity je skákání mezi brčky vzdálenými od sebe 30 centimetrů.

Koordinace očí a rukou

 • Za skákání na trampolíně házejte kroužky na kuželky.
 • Hrajte šipky a baseball.
 • Snažte se skákajíc na trampolíně trefit míčkem kruh nebo krabici.
 • Držte jednou rukou rybářskou síť a snažte se chytit nadhazované míčky.

Prostorové zrakové vnímání (makroprostor)

 • Plazte se kolem židlí postavených ve tvaru osmičky, nejprve s nezakrytými očima a později pro zamezení vidění použijte šálu nebo šátek.

Aktivity na rozvoj hrubé motoriky

 • Vyhoďte míč a skákejte s nohama u sebe.
 • Skákejte přes provázek stočený do serpentin (vaše dítě může kráčet i podél s překříženýma nohama).
 • Hrajte se na zvířátka (zajíc, kachna, krab, žába nebo klokan).
 • Hrajte se na piráty s jednou nohou a převázaným okem.
 • Lehněte si na koberec/matraci a tělem vytvářejte čísla nebo písmenka.
 • Hrajte se hru, kdy dítě musí udělat to, co mu vy/ostatní přikážete dohodnutým povelem. Pokud příkaz povel neobsahuje, nemusí být splněn. Dítě musí rozlišit, kdy byl dán povel správný a podle toho jej provést/neprovést („Simon říká“).
 • Choďte neobvyklými pohyby (například použijte koleno na jedné a chodidlo na druhé noze; jemně pokrčte kolena; pochodujte jako vojáci sladěním ruky a nohy na jedné straně (ne střídavě, jak při běžné chůzi).

Prostorové zrakové vnímání (mikroprostor)

 • Hrajte pexeso, párujte čísla nebo obrázky na převrácených hracích kartách (paměť/koncentrace/osobní rozvoj).
 • Zapichováním kolíčků do dírek vytvářejte různé obrazce.
 • Kopírujte obrazec vytvořen z barevných bloků. Střídejte náročnost.
 • Kopírujte písmenka, číslice nebo kresby v mokrém písku.

 

Zdroj:

Daniela Sarah Apap

B.Sc. (Hons.) Occupational Therapy, M.Sc. Occupational Therapy (Plymouth), S.R.O.T. Multi – Sensory Therapy Co-ordninator

Překlad: Roman Mészáros

Zdroj ilustračního obrázku: stuffkidswrite.com