Skip to main content

Auxilium, o.p.s., Vsetín

Auxilium, o.p.s. poskytuje následující sociální služby: raná péče, osobní asistence, odlehčovací služba, sociálně-aktivizační služba, multisenzorická stimulace, asistovaná doprava.

Služby jsou určeny pro osoby s mentálním postižením, tělesným postižením, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Více informací na www.auxilium.cz

Sídlo: Auxilium o.p.s., 756 22 Hošťálková 428

Pracoviště: Nemocniční 945, 755 01 Vsetín

Kontakt

Mikulíková Božena – ředitelka

Pracovníci multisenzorické místnosti:

Fleischnerová Marcela – pracovník rané péče – rana.pece@auxilium.cz

Strnadlová Iveta – vedoucí sociálně-aktivizační služby – socialne-aktivizacni.sluzby@auxilium.cz

Snoezelen místnost

V našem zařízení máme jednu multisenzorickou místnost rozdělenou napůl. Jednu polovinu využíváme na volnočasové a terapeutické aktivity. Místnost je tmavě vymalovaná (stěny se dají překrýt bílým plátnem) s vyhřívanou vodní postelí. V místnosti je mnoho pomůcek na stimulaci smyslů (zrak, čich, hmat, sluch, chuť). Je tady vytvořen prostor, který poskytuje uživatelům uvolnění a relaxaci, umožňuje jim v klidu a pohodě nacházet své schopnosti a dovednosti a pochopit vlastní tělo. Jsou tady světelné pomůcky (SNAP projektor, lampy s optickými vlákny, bublinkové válce, lávové lampy, hvězdný padák, optická vlákna, plazmové lampy, ultrafialové světlo a další), vibrační přístroje (masážní lampy, masážní přístroje, vibrační polštáře), zvukové pomůcky a hračky, hmatové pomůcky (velké množství předmětů s různými povrchy), CD se zvuky přírody, relaxační hudbou a různými žánry hudby, lehké aromatické vůně (vůně dokážou povzbudit i zklidnit). Ve druhé části místnosti se nachází kuličkový bazén, polohovací vaky, závěsná houpačka, množství hmatových podnětů (kamínky, různé druhy písku, přírodniny, mušle atd.), hudební nástroje včetně bubnů (vnímáme zvuky nástrojů, ale také jejich vibrace), zrcadlová zeď.

Klienti

Místnost je určena pro děti i dospělé.

Využívání Snoezelenu

Těmto osobám nabízíme přiměřené aktivity. V místnosti se snažíme vytvářet pocit bezstarostného uvolnění. Realizujeme zde individuální i skupinové programy.

Nabídka aktivit a činností v multisenzorické místnosti

 • Bazální stimulace
 • Relaxační míčkování
 • Stimulační a relaxační programy pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
 • Masáže
 • Stimulace všech smyslů
 • Aktivizační činnosti s prvky dramaterapie
 • Aktivizační činnosti s prvky muzikoterapie
 • Sebepoznávací techniky
 • Relaxace
 • Relaxace pro osoby pečující o osoby s postižením

Snoezelen

 • Podporuje pocit pohody, odbourává stres, teplá vodní postel navozuje celkové uvolnění, umožňuje zažít různé podněty. Všechny aktivity vycházejí z potřeb uživatelů.
 • Snaží se zvýšit kvalitu života osob se středním, těžkým nebo kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra, hyperaktivitou, smyslovým postižením nebo poruchami chování.