Skip to main content

Snoezelen prostředí vytváří prostor pro relaxaci a intimitu

Rozhovor vznikl dne 14. října 2013 ve Spojené škole internátní pro děti se zrakovým postižením na Svrčí ulici 6 v Bratislavě. Zástupkyně ředitele a školní psycholožka nám pověděly o benefitech, které multisenzorická místnost přináší nevidomým a slabozrakým žákům v internátním prostředí. Rozhovor připravili a vedli Mgr. Zuzana Pavlíková a M. A. Peter Mészáros....