Skip to main content

Jak správně pracovat se zátěžovými pomůckami

Zátežové pomucky
Proč potřebujeme tělo “zatížit”? Zátěžové pomůcky jsou důležitým prostředkem při práci terapeutů a speciálních pedagogů. Stimulují propriocepci, vedou k uklidnění nervového systému, případně pomáhají rozvíjet smyslové vnímání a uvědomování si vlastního těla. Nejvíc používanými zátěžovými pomůckami jsou zátěžové deky, vesty, zátěžové polštářky nebo zátěžové míče a zátěžový had. Za všechno může mozek Pro správné fungování mozku je nevyhnutelné, aby dostával dostatek smyslových podnětů. Smyslové podněty jsou pro nás velmi důležité. Moderní životní styl je často nastavený tak, že přetěžujeme právě…...

Snoezelen – podstata nedirektivního terapeutického přístupu

Metoda Snoezelen: Rozvoj osobnosti pomocí nedirektivního přístupu Článek nabízí hlubší rozvinutí jedné ze základních myšlenek, na níž je postavena metoda Snoezelen. Ta říká, že klientovi by měla být poskytnuta co největší svoboda a volnost ve výběru a realizaci aktivit. Autor argumentuje, že právě nedirektivní přístup ze strany terapeuta dává klientovi prostor pro optimální rozvoj jeho osobnosti....