Skip to main content

Snoezelen u lidí s demencí

Uvedená studie patří mezi první, které zkoumají vliv Snoezelen místnosti na seniory s demencí. Text přibližuje reakce klientů na jednotlivé komponenty v místnosti; tyto poznatky lze využít při výběru vybavení do Snoezelen místnosti pro seniory s demencí. Studie poukázala na zlepšení nálady u klientů s demencí po pobytu ve Snoezelen místnosti a vytvořila základ pro další výzkumy v této oblasti....

Snoezelen pro lidi se smyslovými poruchami a omezenými verbálními schopnostmi

Článek poskytuje základní informace o dětském centru Bloorview MacMillan v Torontu, které patří mezi průkopníky ve využívání metody Snoezelen v Severní Americe. Pracovník centra se v příspěvku podělil o své zkušenosti s budováním a využíváním multisenzorických prostředí různého typu. Poukázal také na výhody vytváření Snoezelen místností nejen pro děti s postižením, ale pro celou komunitu....