Skip to main content

Multisenzorická místnost napomáhá v prevenci problémového chování

Jana Binovcova
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze nabízí pobyt v multisenzorické místnosti jako prevenci vzniku agrese Při práci s našimi klienty se snažíme předcházet vzniku agrese. Eliminovat spouštěče, které mohou být u každého jiné. U někoho je to velké teplo, špatné jídlo nebo nevhodné chování spolubydlícího. Pokud tedy pracovník vidí, že by mohlo dojít k problémovému chování, využije se místnost Snoezelen k relaxaci a zklidnění. Rozhovor s garantkou konceptu Snoezelen v Domově pro osoby se zdravotním postižením…...

Snoezelen u lidí s demencí

Uvedená studie patří mezi první, které zkoumají vliv Snoezelen místnosti na seniory s demencí. Text přibližuje reakce klientů na jednotlivé komponenty v místnosti; tyto poznatky lze využít při výběru vybavení do Snoezelen místnosti pro seniory s demencí. Studie poukázala na zlepšení nálady u klientů s demencí po pobytu ve Snoezelen místnosti a vytvořila základ pro další výzkumy v této oblasti....

Snoezelen pro lidi se smyslovými poruchami a omezenými verbálními schopnostmi

Článek poskytuje základní informace o dětském centru Bloorview MacMillan v Torontu, které patří mezi průkopníky ve využívání metody Snoezelen v Severní Americe. Pracovník centra se v příspěvku podělil o své zkušenosti s budováním a využíváním multisenzorických prostředí různého typu. Poukázal také na výhody vytváření Snoezelen místností nejen pro děti s postižením, ale pro celou komunitu....