Skip to main content

Vývoj a hodnocení Snoezelenu jako možnosti trávení volného času pro lidi s těžkým a vícenásobným postižením

V tomto článku se dočtete o zkušenostech s multisenzorickým prostředím v nemocnici Whittington Hall, které bylo vybudováno s cílem poskytnout pacientům prostor na relaxaci a podporu procesu rekonvalescence. Snoezelen v této nemocnici zahrnuje šest místností/prostředí, které naplňují různé potřeby klientů....

Zkušenosti s využitím multisenzorické místnosti – různé přístupy pro různé cíle

Text představuje organizaci APASA, která sdružuje rodiny lidí s mentálním postižením, a patří mezi lídry využívání metody Snoezelen ve Španělsku. Článek ukazuje jakým způsobem APASA využívá multisenzorické prostředí s cílem rozvíjet komunikaci, kognitivní schopnosti, adaptivní chování, sebeurčení nebo navodit stav relaxace a emoční pohody....