Skip to main content

Snoezelen pro lidi se smyslovými poruchami a omezenými verbálními schopnostmi

Článek poskytuje základní informace o dětském centru Bloorview MacMillan v Torontu, které patří mezi průkopníky ve využívání metody Snoezelen v Severní Americe. Pracovník centra se v příspěvku podělil o své zkušenosti s budováním a využíváním multisenzorických prostředí různého typu. Poukázal také na výhody vytváření Snoezelen místností nejen pro děti s postižením, ale pro celou komunitu....