Skip to main content

Zvládání Rettova syndromu v kontrolovaném multisenzorickém prostředí (Snoezelen)

Text přibližuje možnosti využití multisenzorického prostředí u klientek s Rettovým syndromem. Ve studii najdete obecné zásady pro práci s touto cílovou skupinou i konkrétní náměty na činnosti s dívkami a ženami v různých fázích této poruchy. Text podrobně rozebírá specifika jednotlivých stádií poruchy a navrhuje vhodné intervence, které vám pomohou minimalizovat dopad postižení v každém z nich....