Skip to main content

Terapie je vedlejším efektem toho, že se dítě cítí ve Snoezelenu příjemně

Rozhovor vznikl dne 14. listopadu 2013 ve Spojené škole na Beethovenově 27 v Trnavě, která vzdělává žáky s mentálním, kombinovaným postižením a autismem ve speciální základní škole a praktické škole. Rozhovor se věnuje zejména přínosu Snoezelenu pro děti s projevy hyperaktivity, autismu nebo poruchami chování a pro děti s kombinací vážného tělesného a mentálního handicapu. Rozhovor vedla Mgr. Zuzana Pavlíková....

Snoezelen – přístup zaměřený na práci s celou rodinou

Studie se zaměřila na přínosy využití Snoezelen místnosti celou rodinou dítěte s mentálním postižením. Výsledky poukázaly na výrazné přínosy takového přístupu na celou rodinu. Frekvence návštěv rodin v zařízení se výrazně zvýšila. Děti s postižením zažívaly ve Snoezelen místnosti více intimity a dotyků od členů rodiny, rodiče se těšili z pozitivních pocitů dítěte s postižením, sourozenci si užívali možnost hry a zábavy v multisenzorickém prostředí....