Skip to main content

Snoezelen a trauma

Studie informuje o přínosu multisenzorického prostředí pro klienty s post-traumatickou stresovou poruchou. Ukazuje dopady poruchy na smyslové zpracování klientů a demonstruje, jakým způsobem může Snoezelen přispět k odstranění těchto nežádoucích příznaků. V závěru textu najdete kazuistiky několika klientů, kterým práce…...