Skip to main content

Snoezelen komunita

  Kraj
 • Zlínský
 • Středočeský
 • Bratislavský
 • Moravskoslezský
 • Karlovarský
 • Banskobystrický
 • Královéhradecký
 • Košický
 • Žilinský
 • Prešovský
 • Jihomoravský
 • Vysočina
 • Trnavský
 • Pardubický
 • Trenčínský
 • Nitranský
 • Olomoucký
 • Ústecký
  Typ zařízení
 • Jiné zařízení
 • Školské zařízení
 • Zařízení sociálních služeb
 • Zdravotnické zařízení
  Cílová skupina
 • Demence
 • Intaktní populace
 • Poruchy autistického spektra
 • Poruchy chování
 • Poruchy učení
 • Mentální postižení
 • Sluchové postižení
 • Vícenásobné postižení
 • Zrakové postižení
 • Tělesné postižení
 • Poruchy řeči
 • Psychiatrické diagnózy
  Věk
 • Děti 0-6
 • Děti 6-18
 • Dospělí
 • Senioři
Zrušiť filtre

V místnostech jsou vedeny individuální i skupinové pobyty, snažíme se rovněž zapojovat členy rodiny. Snoezelen využíváme s cílem stimulovat smysly, zlepšovat komunikaci, kognitivní dovednosti, interakci s prostředím, zvyšovat spontánnost, posílit koncentraci a představivost, prohloubit vztahy, navodit stav relaxace a snížit míru agresivního a autoagresivního chování. Připravujeme pravidelné programy pro školy, které jsou již přímo zaměřené na poruchy chování, učení (ADHD, DYS), adaptační pobyty, začleňování do kolektivu. Vždy komunikujeme s pedagogem a školním psychologem a nastavujeme přesný program pro danou skupinu. Z každého programu je veden výstup, který je s pedagogem i psychologem konzultován a následně se domlouváme na dalším postupu a práci ve Snoezelen. Místnosti využíváme rovněž na bazální stimulaci, terapii senzorické integrace, aromaterapii a muzikoterapii.