Skip to main content

AKROPOLIS, o.s., Uherské Hradiště

Akropolis je vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum. Občanské sdružení AKROPOLIS, o.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytnout rodičům s malými dětmi a lidem pečujícím o osobu blízkou možnost aktivního využití volného času a možnost dalšího vzdělání.

Občanské sdružení je provozovatelem centra AKROPOLIS, v němž je integrovaná herna, místnost pro kreativní činnosti, učebna a tělocvična. To umožňuje realizaci kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé současně se službou hlídání dětí v průběhu těchto aktivit. Více informací o organizaci najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Bc. Bohdana Krystková, vedoucí centra

E-mail: info@akropolis-uh.cz

Snoezelen místnosti

Máme celkem 3 místnosti Snoezelen:

 • bílá Snoezelen
 • interaktivní / měkká Snoezelen
 • tmavá / černá Snoezelen

První místnost – měkkou Snoezelen jsme otevřeli v prosinci 2009.

Vybavení místností

 • bublinkové válce
 • optická vlákna
 • Space projektor s tekutými kotouči
 • zrcadlové koule s reflektory
 • míčkový bazén
 • zrcadla
 • lávové lampy
 • měkké podložky, polštáře a vaky na sezení a ležení
 • hvězdné nebe
 • Orffovy nástroje
 • Djembé
 • tibetské mísy
 • zvonkohry
 • sundrum
 • hmatové panely
 • hmatové míčky
 • kartáče
 • pomůcky pro úchop
 • kinetický písek
 • závěsná houpačka
 • molitanová sestava
 • nášlapné kameny
 • masážní chodníček
 • balanční míče
 • čichové krabičky
 • plazmová koule

Klienti

Děti, mládež, dospělí i senioři bez postižení i se zdravotním znevýhodněním. Pracujeme s intaktní populací a s klienty s poruchou autistického spektra, specifickými vývojovými poruchami učení, poruchami chování a seniory s demencí.

Využívání Snoezelenu

V místnostech jsou vedeny individuální i skupinové pobyty, snažíme se rovněž zapojovat členy rodiny. Snoezelen využíváme s cílem stimulovat smysly, zlepšovat komunikaci, kognitivní dovednosti, interakci s prostředím, zvyšovat spontánnost, posílit koncentraci a představivost, prohloubit vztahy, navodit stav relaxace a snížit míru agresivního a autoagresivního chování. Připravujeme pravidelné programy pro školy, které jsou již přímo zaměřené na poruchy chování, učení (ADHD, DYS), adaptační pobyty, začleňování do kolektivu. Vždy komunikujeme s pedagogem a školním psychologem a nastavujeme přesný program pro danou skupinu. Z každého programu je veden výstup, který je s pedagogem i psychologem konzultován a následně se domlouváme na dalším postupu a práci ve Snoezelen. Místnosti využíváme rovněž na bazální stimulaci, terapii senzorické integrace, aromaterapii a muzikoterapii.