Skip to main content

Centrum péče o handicapované ALKA, Příbram

ALKA, o.p.s. je poskytovatel ambulantních a terénních služeb ucelené rehabilitace (zdravotních, sociálních a speciálně pedagogických) na principu sdílené péče pro handicapované klienty od 1 roku do cca 60 let a jejich rodiny z Příbrami a širokého okolí (okres Příbram ve Středočeském kraji).

Provozujeme Centrum péče o handicapované ALKA, Denní stacionář ALKA a Nestátní zdravotnické zařízení ALKA.

Kontaktní osoba

Kateřina Tichá, DiS., sociální pracovnice

E-mail: alkaops@centrum.cz

Tel: +420 318 654 242, kancelář: +420 318654 701, mobil: +420 731 707 184

webové adresy: www.alkaops.cz, www.facebook.com/alkaops, www.clubf.cz

Snoezelen místnost

Snoezelen místnost máme zřízenou od dubna 2011. Má podobu bílé místnosti ve tvaru oválu, který je vestavěn do místnosti o velikosti cca 4×4 m. Nahoře jsou umístěny projektory a klimatizace. Místnost je osazena kvalitním zvukovým systémem. Lůžko je z polystyrenových kuliček pro lepší přenos vibrací z Bass Shake systému, který převádí hudbu na vibrace. Tento systém je umístěn pod lůžkem. Na boku je panel, který ovládá změny barev bílé místnosti (rychlé změny barev, změny se znatelným či neznatelným přechodem barev, různé barevné tóny apod.). Do Snoezelenu bereme masážní pomůcky, polohovací hady, hudební nástroje, chrastítka, hračky, potraviny k ochutnávání, voňavky a jiné vůně apod.

Vodní postel jsme nahradili lůžkem z polystyrenových kuliček, některým klientům s problémy s koordinací nedělá dobře nestabilita vodního lůžka než se uklidní vlnění (např. zhoršení spasticity).

Klienti

Klienti mají kombinovaná postižení, je jich aktuálně 40 a věkově jsou rozloženi rovnoměrně od 1 roku do cca 30 let. Typické diagnózy jsou DMO, autismus, Downův syndrom (a jiné syndromy), smyslové vady, ataxie atd.

Využití Snoezelen

Snoezelen využíváme v kombinaci s bazální stimulací, synergickou reflexní terapií, nafukovacími dlahami URIAS apod. Někteří klienti jsou ve Snoezelenu sami a relaxují. U většiny je terapeut, který s nimi pracuje dle záměru – využívá prvky bazální stimulace, stimuluje smysly i dalšími způsoby kromě základního vybavení místnosti (aromaterapie, hra na zvonkohry, tibetské mísy, používání peří a pod.). Pro některé klienty je Snoezelen využit jen jako volnočasová aktivita, či motivace při práci (odměna), ke stimulaci k pohybu za obrázky a světýlky, jako zábava a vytržení ze stereotypu – dlouhého ležení bez možnosti pohybu. U těžce postižených je prožitek srovnatelný, jako když zdravý puberťák jezdí na snowboardu nebo jde na diskotéku. Využíváme ho ale také jako metodu k regulaci chování (ADHD, autismus), zprostředkování prožitků pro osoby se smyslovým postižením, nebo jako zdravotní terapii v kombinaci s fyzioterapeutickými metodami či aplikací nafukovacích dlah.

Všichni klienti vnímají pobyt ve Snoezelenu velmi dobře, dlouhodobě se daří zlepšovat vztah klienta k pracovníkům, stimulovat velmi těžce handicapované ležící klienty a naopak zklidnit klienty s poruchou autistického spektra, posilovat komunikační dovednosti a celkovou spokojenost klientů.