Skip to main content

ALKA, o.p.s.

ALKA je příbramská nezisková organizace, která již od roku 2005 podporuje lidi s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory žít co nejplněji svůj život. V Alce mají zkušenosti s klienty s rozličnými potřebami a nechybí ani tým profesionálů, který jim poskytuje potřebné sociální služby. Tím mimo jiné i napomáhá rodině s náročnou péčí. Důraz je kladen na individuální a lidský přístup, dialog s klientem a jeho rodinou a na příjemné prostředí. Organizace funguje transparentně, společensky zodpovědně a s respektem k potřebám každého, kdo pomoc potřebuje.

Organizace ALKA poskytuje širokou nabídku služeb osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným či jiným zdravotním postižením.

Kontaktní údaje

webové stránky: http://www.alkaops.cz

kancelar@alkaops.cz

Podbrdská 269, Příbram V – Zdaboř, PSČ 261 01

telefon: 318 654 701, 724 396 182

Multismyslová relaxační místnost Snoezelen

Relaxační místnost Snoezelen je speciálně upravená místnost, ve které lze využít technického vybavení k multismyslové stimulaci. Bublinkový vodní sloup, projektor s olejovými kotoučky, interaktivní vodopád s optickými vlákny, světelná vajíčka, aroma difuzér, zrcadlo a speciální pohodlný měkký nábytek slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci. Snoezelen je relaxační místnost poskytující širokou škálu smyslových zkušeností, které zvyšují kvalitu života jednotlivce.

Vyvolání smyslových pocitů probíhá pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby v pečlivě upraveném a příjemném prostředí. Tyto prvky mohou působit na nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i stimulující. Tato cíleně vytvořená nabídka smyslových podnětů řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí. Obecně cílem není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podpora rozvoje osobnosti klienta. Podpora se vztahuje na více oblastí vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli může být například redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení motivace, iniciativy a zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem nebo rodičem.