Skip to main content

Denní centrum Mateřídouška, Chodov

Centrum poskytuje služby sociální péče prostřednictvím denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen.

Denní stacionář je určen pro děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Stacionář nabízí širokou škálu výchovných, vzdělávacích a terapeutických činností. Terapeutické dílny poskytují služby dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Cílem je prohlubovat pracovní dovednosti a návyky klientů. Více informací o zařízení najdete na jeho internetové stránce.

Kontaktní osoba

Věra Bráborcová, ředitelka

E-mail: info@opschodov.cz

Snoezelen místnosti

V centru jsou zřízeny 3 Snoezelen místnosti – tmavá (stimulační), aktivizační a relaxační místnost.

Vybavení místností

 • vodní lůžko
 • LED světla a pomůcky
 • optická vlákna
 • vodní válec
 • projektor
 • zrcadla
 • vaky
 • masážní křeslo
 • stropní závěs
 • míče
 • houpací koník
 • balanční pomůcky
 • hudební nástroje (bubínky, flétny a jiné)
 • dešťová hůl
 • zvukové míčky a hračky
 • světelné míčky a hračky
 • akupresurní míčky
 • kameny
 • pískovna
 • prsteny SU-JOK
 • hmatové sáčky
 • polštářky
 • modelína
 • přírodniny
 • masážní ježci, míčky, límce, boty, strojky, podložky
 • zátěžové pomůcky
 • aromahračky a aromamíčky
 • aromadifuzér a aromalampy

Klienti

Děti a dospělí s mentálním, kombinovaným, sluchovým, zrakovým, tělesným postižením nebo poruchou autistického spektra.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako terapeutickou metodu s cílem rozvíjet osobnost klienta. Multisenzorické prostředí nám pomáhá stimulovat smysly, rozvíjet motorické, komunikační a kognitivní dovednosti, podpořit interakci s prostředím a zvýšit míru spontánnosti. Snoezelen rovněž zlepšuje koncentraci a pozornost, snižuje míru agresivního a autoagresivního chování a prohlubuje vztah mezi klientem a terapeutem. Metoda také umožňuje klientům uvolnit se a stimuluje jejich fantazii. V místnosti realizujeme individuální i skupinové pobyty. Multisenzorické prostředí využíváme i na bazální stimulaci, aromaterapii a muzikoterapii.