Skip to main content

Čtyřlístek – Centrum pro osoby se zdravotním postižením, Ostrava

Centrum Čtyřlístek poskytuje spektrum sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením nebo kombinací mentálního postižení s tělesným nebo smyslovým postižením.

Provozuje několik domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář i chráněné bydlení. Centrum poskytuje i ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Součástí zařízení je rovněž Centrum pracovní činnosti pro osoby s mentálním postižením, které se kvůli svému handicapu nemohou uplatnit na trhu práce. Celková kapacita všech zařízení je 373 klientů. Více informací najdete na internetové stránce zařízení.

Kontaktní osoba

PhDr. Lenka Černikovská, psycholog

E-mail: psycholog@ctyrlistekostrava.cz

Snoezelen místnosti

Máme zřízeny dvě Snoezelen místnosti v největším domově, jednu v dalším domově a jednu v zařízení pro děti. V místnostech využíváme různé druhy světel, pracujeme s rozličnými hudebními nástroji, nahrávkami zvuků a hudby. Používáme předměty s různou kvalitou povrchů, soubor dřevěných „hladítek“ s nalepenými různorodými povrchy, nášlapné desky s různými povrchy. Také využíváme speciální vyvažovací nášlapnou pomůcku a lahvičky s různými vůněmi pro čichovou stimulaci.

Klienti

Děti, dospívající a dospělí s mentálním, tělesným a vícenásobným postižením.

Využívání Snoezelen

Multisenzorickou místnost využíváme jako terapeutickou aktivitu s cílem stimulovat smysly a navodit stav relaxace a uvolnění. Snoezelen přináší nové podněty, které snižují riziko senzorické deprivace v ústavním prostředí, je vhodným prostředím k uklidnění, přeladění se. V místnosti děláme individuální i skupinové pobyty. Multisenzorické prostředí využíváme také na aromaterapii a muzikoterapii.