Skip to main content

Centrum sociálních služeb Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR, Bratislava

CSS je třígenerační domov pro opuštěné matky s dětmi a odkázané seniory. Seniorům poskytujeme v rámci pravidelných aktivací: pracovní terapii, biblioterapii, reminiscenční terapii, arteterapii, aromaterapii, muzikoterapii, paměťová cvičení.

Součástí nabídky pro seniory je pravidelná tanečně-pohybová terapie a fyzioterapie. Jedinečnost zařízení spočívá ve spojení tří generací, díky čemuž se senioři necítí izolováni. Od roku 2014 přibyl v nabídce pro obyvatele Náruče záchrany SNOEZELEN.

Kromě terapií realizujeme pro klienty projekty sociální inkluze: Trvalá náruč, Adoptuj si prarodiče, Usměj se, máma, Kmotřičky.

www.naruczachrany.sk

Kontaktní osoba

Alena Petrželková

naruczachrany@naruczachrany.sk

projektová manažerka

Snoezelen místnost

Místnost jsme zřídili v roce 2014. Máme menší bílou místnost, která je však pro potřeby seniorů dostačující. Máme vodní bublinkový válec, zrcadla, Space projektor, zrcadlovou kouli s reflektorem, optická vlákna a interaktivní ovladač.

Klienti

Seniorští klienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, imobilní klienti od 70 let.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme pro relaxaci a reminiscenční terapii se seniorskými klienty. Rovněž místnost využíváme i v projektu Adoptuj si prarodiče jako místo setkávání seniora se svou dobrovolnicí. V budoucnu plánujeme SNOEZELEN využívat i pro opuštěné maminky s dětmi.

Senioři z místnosti odcházejí klidnější, na každou další návštěvu se těší. Za vše hovoří jejich slova:

To je krása!

Proč jste to dosud schovávali?

Je to tady zajímavé.

Cesta do jiného světa.