Skip to main content

Dětské centrum, Strančice

Dětské centrum Strančice je specializované zařízení s ambulantní a pobytovou částí. Poskytuje služby rodinám s hendikepovanými dětmi od narození do 3-6 let a má několik sociálních lůžek pro děti starší.

Stacionární pobyty dětí lze domluvit v jakékoliv délce (denní, týdenní, měsíční, úlevové pobyty i celoroční umístění). Nabízí také konzultace dětského lékaře, psychologa, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga a sociální pracovnice. Služby jsou určeny především dětem s velmi vážným zdravotním postižením, které vyžadují ošetřovatelskou péči. Více informací o zařízení najdete na jeho internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Pavla Rojová, fyzioterapeut

Mgr. Jitka Jiříková, speciální pedagog

Mgr. Libuše Bumbálková, asistent pedagoga

E-mail: pavla.rojova@post.cz

Snoezelen místnost

V dětském centru je od roku 2009 zřízena bílá multisenzorická místnost.

Vybavení místnosti

 • vodní lůžko
 • vodní sloup
 • zrcadla
 • světelná vlákna
 • projektor
 • obrázkové kotouče – tropičtí ptáci, u moře, přírodní tvary, planety, motýli, tropické ryby, senzorický, vesmírný rituál, hlubina, džungle…
 • světelný strop
 • audiosystém
 • aromadifuzér
 • šamanský buben
 • Orffovy nástroje
 • plyšové hračky
 • hebké polštáře
 • velké míče, malé míčky
 • dataprojektor s počítačem
 • terapeutická světelná vlákna
 • zrcadlová koule
 • projektor hvězdné nebe
 • projektor s gelovými kotouči
 • drobné světelné pomůcky

Klienti

Děti s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra, specifickými vývojovými poruchami učení, poruchami chování nebo psychiatrickou diagnózou. Pracujeme rovněž s dětmi bez postižení.

Využívání Snoezelenu

V místnosti realizujeme individuální i skupinové pobyty. Využíváme metodu jako volnočasovou aktivitu, terapeutický i pedagogický přístup. Snoezelen využíváme s cílem stimulovat smyslové vnímání, rozvíjet motoriku, kognitivní a komunikační dovednosti, podpořit samostatnost a interakci s prostředím. Snoezelen také umožňuje klientům relaxovat a uvolnit se, pomáhá jim rozvíjet tvořivost a fantazii a přispívá ke snižování míry agresivního a autoagresivního chování, snižuje hladinu úzkosti u neklidných dětí, podporuje relaxaci (uvolnění) spasmů u dětí s DMO, odlehčuje napětí dítěte stresovaného kolektivem umístěných dětí. V multisenzorické místnosti kromě metody Snoezelen realizujeme také bazální stimulaci, aromaterapii, muzikoterapii a fyzioterapii.