Skip to main content

Poruchy senzorického zpracování a chování dítěte ve školním prostředí

Článek speciální pedagožky PaedDr. Jany Hrčové, Ph.D. přibližuje projevy poruch senzorického zpracování v prostředí školy. V textu se dozvíte, že děti s poruchou senzorického zpracování mohou vykazovat příliš vysokou i nízkou citlivost na smyslové podněty a přečtete si jak tyto odchylky ve smyslovém vnímání zasahují do aktivit v rámci školního vyučování.

 

Pedagogové ve škole často popisují chování dítěte následovně:

 • Během hodiny nedokáže klidně sedět a vyrušuje ostatní ve třídě.
 • Často se jeví, že nedává pozor na to, co říká učitel.
 • Bouchá ostatní děti při čekání ve frontě na oběd, provokuje je.
 • Nedrží správně propisku/tužku, má problémy s psaním.
 • Má problém při přechodu z jedné aktivity do jiné.
 • Nedokáže vydržet na místech, kde je hodně hluku (tělocvična, jídelna…).
 • Chová se pasivně, letargicky, jakoby ho vyučování nezajímalo.
 • Vše mu dlouho trvá, potřebuje více času, musí se na něj čekat.

 

Co je porucha senzorického zpracování?

Poruchy senzorického zpracování znamenají, že příchozí smyslové informace nejsou převedeny do přiměřených odpovědí/reakcí. Výsledkem je, že narušují každodenní fungování dítěte. Atypické reakce na smyslové podněty se promítají do oblasti chování, emoční kontroly, pozornosti a také motorických dovedností a organizace. V každém okamžiku jsou zpracovávány informace ze všech smyslů (zrak, sluch, čich, chuť, hmat a i vestibulární a proprioceptivní vnímání). U dětí, které mají problémy se zpracováním podnětů se mohou objevovat různé dysfunkce jednoho, více nebo dokonce všech smyslových systémů.

Přestože poruchy senzorického zpracování nejsou oficiální diagnózou, způsobují dětem mnoho problémů, které ovlivňují jejich školní úspěšnost.

Například děti, které jsou hypersenzitivní (nepřiměřeně citlivé na jednotlivé podněty) mohou vykazovat toto chování:

 • Nejsou schopny tolerovat jasná světla nebo některé zvuky (sirény, vrtačky, případně nestrukturovaný hluk a jiné…).
 • Vyruší je zvuky, které ostatní nemusí tak dobře vnímat.
 • Odmítají nosit určité typy oblečení, protože je škrábe nebo jinak irituje. Také jim mohou překážet některé druhy bot.
 • Obávají se neočekávaného dotyku, vyhýbají se kontaktům s ostatními, skupinovým aktivitám nebo naopak projevují se agresivně.
 • Nechtějí se účastnit pohybových her nebo trávit čas na hřišti, na houpačkách, prolézačkách…
 • Vyhýbají se aktivitám a situacím, kde dochází ke ztrátě kontaktu se zemí.
 • Odmítají jíst určité druhy jídel.
 • Utíkají nebo se chtějí za každou cenu vyhnout situacím, kde působí více podnětů, tyto situace jsou pro ně stresující – například školní akce, pobyt v tělocvičně, přestávky…
 • Mívají záchvaty zuřivosti.
 • Mají problémy při stání v řadě.
 • Odmítají některé výtvarné aktivity nebo tvůrčí činnosti.

Naopak, některé děti jsou hyposenzitivní (málo citlivé) na jednotlivé podněty a mohou se chovat následovně:

 • Mají potřebu dotýkat se předmětů nebo lidí, i když je to sociálně nevhodné.
 • Nedokáží odhadnout osobní prostor druhé osoby a často ho narušují.
 • Mají vysoký práh bolesti.
 • Nevědí přesně odhadnout sílu, což se může projevit například při hře (zničení hračky) nebo potížemi v psaní, zejména v přítlaku.
 • Je neposedné, nedokáže v klidu sedět.
 • Rado skáče, běhá, bouchá, naráží do předmětů.
 • Má rádo intenzivní pohyb nebo točení.
 • Často vylézá na nábytek, šplhá se, rádo seskakuje z výšky.
 • Neumí odhadnout nebezpečí.
 • Nereaguje na pokyny, jakoby neslyšelo nebo neposlouchalo.

Tyto projevy jsou ve škole hodnoceny jako negativní chování, v lepším případě „jen“ jako součást jiné diagnózy jako například ADHD nebo některých poruch učení nebo poruch autistického spektra (přibližně 40 % dětí s ADHD má i projevy poruch senzorického zpracování a naopak). Je ale důležité zamyslet se i nad skutečností jak funguje smyslové zpracování u těchto žáků a zda chování, které vykazují není důsledkem poruch senzorického zpracování/dysfunkcí senzorické integrace a vyhledat odborníka, který se zaměřuje na problematiku senzorické integrace a poruch senzorického zpracování. Uvedené poruchy se však mohou vyskytovat i u dětí, které nemají žádnou oficiální diagnózu.

 

Autorka: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Literatura:

Miller, L. J. Sensational Kids: Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder (SPD). 2014. 464 p. ISBN 978-0399167829

Sangirardi Ganz, J. Sensory Integration Strategies for Parents: SI at Home and School, Biographical Pub Co. 2008. 203 p. ISBN 978-1929882519.

https://childmind.org/article/how-sensory-processing-issues-affect-kids-in-school/

 

Zdroj ilustračního obrázku: www.understood.org