Skip to main content

SNOEZELEN 1 – ÚVOD DO PRÁCE V MULTISMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ (SNOEZELEN)

Na školení získáte poznatky o teoretických, filozofických a historických východiscích Snoezelenu, o oblastech jeho využití, neurofyziologických východiscích, a stejně tak o možnostech uplatnění Snoezelenu v práci s vybranými cílovými skupinami.

Přihláška na školení

Název školení:

Úvod do práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen)

Termín školení: 14.-15.01.2021

Čas školení: vždy od 9:00 do 17:00 s půlhodinovou přestávkou na oběd

Místo školení: Praha

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Sulická, Sulická 48, Praha, mapa

Pro koho je školení určeno:

Toto dvoudenní školení je určeno pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, zaměstnancům zařízení sociálních služeb, jiným pracovníkům pomáhajících profesí, případně dalším zájemcům. Určeno je osobám, které ještě nemají zkušenosti se Snoezelenem, pracují v zařízení s nově vytvořenou multisenzorickou místností, nebo v zařízení, které zvažuje zřízení multisenzorické místnosti, případně je v procesu budování a plánování místnosti.

Obsahová náplň školení:

Školení je úvodem do problematiky, na němž získáte základní teoretické poznatky k metodě Snoezelen. Společně se budeme věnovat jeho filosofickým a historickým východiskům, budeme hovořit o oblastech jeho využití, neurofyziologických východiscích, stejně jako o možnostech uplatnění Snoezelenu v práci s vybranými cílovými skupinami. Seznámíme vás s různými typy multisenzorických místností a prostředí a vysvětlíme Vám aktuální trendy ve způsobech jejich využití u nás a v zahraničí. Také vás seznámíme s procesem plánování a budování multisenzorického prostředí a dopřejeme vám ukázku a pobyt v multisenzorické místnosti.

Na školení Snoezelen 1 navazuje kurz Snoezelen 2 – Specifika práce v multisenzorickém prostředí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi, který klade důraz na praktické ukázky práce v multisenzorickém prostředí. Zájemcům doporučujeme absolvovat obě školení, úvodní i návaznou přípravu se širší paletou praktických ukázek tematických Snoezelen jednotek (podzim 2020 není v nabídce).

Akreditace:

Kurz má akreditaci MPSV ČR a MŠMT ČR.

Cena školení: 3 800 CZK (poplatek se hradí předem)

V ceně školení je započítané občerstvení a materiály. Oběd si hradí účastník sám.

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace školení nás kontaktujte na telefonním čísle +420 722 572 075 nebo na meszaros@3lobit.sk.Otázky týkající se obsahové a odborné stránky školení směřujte na paní lektorku Janu Hrčovou na telefonním čísle +421 944 565 068 nebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximální počet účastníků: 12 (minimální počet účastníků: 6)

* * * * *

Školení vede: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školení

Cena školení se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o. z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník z kursu více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání kursu, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník z kursu méně než 7 dní před datem konání kursu, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího kursu v případě, že je k dispozici volné místo.