Skip to main content

CERTIFIKÁT KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ SNOEZELEN

Plný název certifikátu: 

Certifikát klíčových kompetencí pro práci v multisenzorickém prostředí (Snoezelen)

Plný název certifikátu v anglickém jazyce:

Certificate of Key Competences for MSE (Snoezelen)

 • je vázán na osobu, která absolvovala kurzy Snoez I, Snoez II, a která absolvovala zkoušku teoretických znalostí a praktických schopností pro využívání multisenzorického prostředí (Snoezelen).
 • délka platnosti Certifikátu: 3 roky (pak opětovné ověření kompetencí)
 • na cestě k certifikaci: 
 • uznáme kromě vlastních kurzů následující kurzy (tzv. uznání ekvivalence): 
  •  na úrovni Snoez I: 
   • Renata Filátová: Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí (16 h)
   • Dagmar Mega (Zřetel): Úvod do práce s žáky/klienty v multisenzorickém prostředí Snoezelen (8 h)
  • na úrovni Snoez II: 
   • Renata Filátová: Snoezelen v praxi – rozšiřující kurz (16 h)
   • Dagmar Mega (Zřetel): 
    • Tvorba multisenzorického prostředí a pomůcky pro rozvoj smyslů (8 h) a
    • Strukturované jednotky Snoezelen (8 h)
 • O certifikaci se mohou přihlásit uchazeči s různou kombinací kurzů. Tyto budou individuálně posouzeny podle konkrétní náplně, časové dotace a jejich vzájemné provázanosti. 
 • Získání Certifikátu je dále vázáno na: 
  • získané SŠ nebo VŠ vzdělání: 
   • pedagogického směru
   • v oblasti sociální práce
   • v oblasti zdravotnictví
  •  minimálně jednoletou praxi v odborné práci s metodou Snoezelen

Platí alespoň jednoletá prax na základě potvrzení instituce, ve které žadatel o certifikát pracuje se Snoezelen, a to formou čestného prohlášení. 

Požadavky na uchazeče na ověření kompetencí: zkouška

(Zkoušce může předcházet nabídka supervize nebo mentoringu, pokud uchazeč projeví zájem.)

Teoretická část:  

(ústní forma osobně nebo online)

 • ověření teoretických znalostí v oblasti filozofie Snoezelenu, specifik práce s cílovou skupinou, využívání pomůcek, neurofyziologické východiska, a jiné. 

Praktická část:

(osobně nebo prostřednictvím videa)

 • předložení dvou kazuistik nebo dvou Snoezelen jednotek při splnění základních náležitostí kazuistiky a písemné přípravy Snoezelen jednotky.  
 • při prezentování Snoezelen jednotky přichází v úvahu možnost tuto předvést na některém z našich kurzů.

Výsledný dokument: 

 • Protokol o provedení zkoušky i s doporučením na čem má držitel certifikátu dále pracovat a v čem (v jakých oblastech) se může zlepšovat.
  • Certifikát klíčových kompetencí pro práci v multisenzorickém prostředí (Snoezelen)

Cena pro udělení certifikátu klíčových kompetencí: 2 750 Kč

Opětovné ověření kompetencí po třech letech platnosti Certifikátu. 

Pro držitele Certifikátu nabízíme kurzy, supervize, nebo mentoring, aby mohli dále pokročit v době od získání certifikace až po jeho znovu-potvrzení. Pořádáme odborné setkání zaměřené na prezentaci individuální praxe a sdílení zkušeností.

Po ověření kompetence po třech letech je platnost Certifikátu trvalá, bez nutnosti dalšího ověřování kompetencí.  

Seznam držitelů certifikátu bude veřejný a bude uveden na naší internetové stránce 3lobit.cz v podobě: 

Jméno, Příjmení, Profese, Pracovní pozice, Název zařízení, Město, Země

Odborný garant pro Certifikát klíčových kompetencí: 

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse.