Skip to main content

Školení u vás

Zajímáte se o metodu Snoezelen, senzorickou integraci nebo problematiku smyslového vnímání a zpracovávání podnětů?

Chtěli byste pracovat uvedenými metodami a implementovat inovativní metody práce a přístupy k dětem, žákům nebo klientům?

Máte zřízenou multisenzorickou místnost a chtěli byste proškolit více zaměstnanců najednou?

Rádi s našimi semináři zavítáme přímo do Vašeho zařízení.

 

Skolení

 

Přímo u Vás a podle Vašich požadavků umíme realizovat kterýkoli seminář z naší nabídky:

Školení Snoezelen:

  • Snoezelen 1 – Úvod do práce v multisenzorickém prostředí (Snoezelen)
  • Snoezelen 2 – Specifika práce v multisenzorickém prostředí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi
  • Snoezelen 3 – Snoezelen s osobami s mentálním a vícenásobným postižením
  • Snoezelen 3 – Snoezelen se seniory

 

Školení senzorická integrace:

  • Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách
  • Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice

 

Školení k autizmu:

  • Specifika smyslového vnímaní u osob s poruchami autistického spektra a strategie jeho rozvoje

 

Počet účastníků a případné specifické požadavky na obsah vzdělávání je možné dohodnout a přizpůsobit individuálně Vašim požadavkům a potřebám. Školení lze doplnit i o účastníky z jiných zařízení ve Vaší blízkosti.

 

Všechna uvedená školení jsou jednodenní. Je možné uskutečnit i dvou- nebo třídenní školení (doporučuje hlavně u kurzů zaměřených na koncepci Snoezelen).

 

V případě zájmu o školení kontaktujte Janu Hrčovou na hrcova@3lobit.sk nebo na telefonním čísle + 420 722 303 705.