Skip to main content

Školení u vás

Zajímáte se o metodu Snoezelen, senzorickou integraci nebo problematiku smyslového vnímání a zpracovávání podnětů?

Chtěli byste pracovat uvedenými metodami a implementovat inovativní metody práce a přístupy k dětem, žákům nebo klientům?

Máte zřízenou multisenzorickou místnost a chtěli byste proškolit více zaměstnanců najednou?

Rádi s našimi semináři zavítáme přímo do Vašeho zařízení.

 

Skolení

 

Přímo u Vás a podle Vašich požadavků umíme realizovat kterýkoli seminář z naší nabídky:

Školení Snoezelen:

  • Snoezelen 1 – Úvod do práce v multisenzorickém prostředí (Snoezelen)
  • Snoezelen 2 – Specifika práce v multisenzorickém prostředí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi
  • Snoezelen 3 – Snoezelen s osobami s mentálním a vícenásobným postižením
  • Snoezelen 3 – Snoezelen se seniory

 

Školení senzorická integrace:

  • Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách
  • Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice

 

Školení k autizmu:

  • Specifika smyslového vnímaní u osob s poruchami autistického spektra a strategie jeho rozvoje

 

Školení pro mateřské školy:

  • Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku – problémy a senzorické strategie pro MŠ

 

Počet účastníků a případné specifické požadavky na obsah vzdělávání je možné dohodnout a přizpůsobit individuálně Vašim požadavkům a potřebám. Školení lze doplnit i o účastníky z jiných zařízení ve Vaší blízkosti.

Všechna uvedená školení jsou jednodenní. Je možné uskutečnit i dvou- nebo třídenní školení (doporučujeme zejména u kursů zaměřených na koncepci Snoezelen). Jeden den školení představuje 8 hodin.

Ceny kursů závisí na počtu dnů školení:
Jednodenní školení: 490 eur
Dvoudenní školení: 690 eur
Třídenní školení: 890 eur
Čtyřdenní školení: 1090 eur

 

SEMINÁŘ K PROBLEMATICE AUTISMU

Seminář je určený zařízením a organizacím věnujícím se jednotlivcům (dětem, žákům) s poruchou autistického spektra. Konkrétně školní zařízení, zařízení sociálních služeb nebo jiné organizace jako jsou občanská sdružení nebo organizace rodičů dětí s PAS. Seminář je oproti školení rozsahem kratší, načrtává problematiku jednotlivých témat, ale v řešení jednotlivých aspektů nejde až tak do hloubky jako školení.

Rozsah: 4 hodiny

Obsah semináře:

Obsah semináře se přizpůsobí Vašim požadavkům a potřebám. Je možné se zaměřit na různé aspekty podpory dětí a žák s PAS, ať už jde o přístupy ve vzdělávání nebo domácí podpoře, případně stimulaci, vhodných komunikačních, interakčních nebo herních strategií. Na semináři se lze zaměřit i na způsoby a strategie při vzdělávání dětí začleněných v běžné mateřské/základní škole nebo řešení různých problémových situací.

Na semináři je možné řešit a konzultovat i konkrétní případy Vašich dětí nebo žáků, aby se našly vhodnější nebo efektivnější formy podpory nebo pomoci. Seminář se uskutečňuje jen na vyžádání konkrétní instituce nebo organizace.

Cena: 290 €

 

V případě zájmu o školení nebo o seminář kontaktujte Janu Hrčovou na hrcova@3lobit.sk nebo na telefonním čísle + 420 722 303 705.