Skip to main content

Pečeť kvality

Prošli jste některým z našich školení, případně jinými školeními k práci v multisenzorickém prostředí (Snoezelen)?

Získali jste zkušenosti při práci s Vašimi žáky/klienty a hledáte možnosti dalšího pokroku?

Nabízíme Vám možnost odborného posouzení a ověření kompetencí při práci se žákem/klientem. Na základě něj můžete Vy a Vaše zařízení získat Certifikát – Pečeť kvality, která potvrzuje úroveň a standardy Vaší práce.

Na získaní uvedeného Certifikátu – Pečetě kvality ověříme teoretické vědomosti a praktické dovednosti zaměstnance při práci v multisenzorickém prostředí (principy práce v multisenzorickém prostředí, plánování a realizace Snoezelen jednotek, přímá práce se žákem/klientem).

Odborné posouzení na získání Pečetě kvality trvá jeden den.

Cena za odborné posouzení je 2 490 CZK + cestovní náklady.

Platnost Certifikátu je 3 roky od data vydání.

V případě zájmu kontaktujte Janu Hrčovou na hrcova@3lobit.sk nebo na telefonním čísle + 420 722 303 705.


Certifikat pro zařizeni