Skip to main content

Supervizní konzultace

Hledáte nové inspirace a možnosti práce? Narážíte ve své praxi na problémy v práci se žáky nebo klienty a potřebujete se poradit? Nabízíme Vám možnost supervizní konzultace – návštěvy přímo ve Vašem domovském zařízení.

Konzultaci rádi přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům. Konzultace se může týkat:

  • vybavení a využívání multisenzorického prostředí (Snoezelen) nebo místnosti pro senzorickou integraci,
  • postupů práce se žákem/klientem (v rámci metody Snoezelen nebo senzorické integrace),
  • diagnostiky v oblasti senzorického zpracování/senzorické integrace – její provázanost s problémy v učení/chování dítěte/žáka, návrh senzorických strategií pro zefektivnění jeho fungování v školním prostředí.

 

Součástí konzultace/návštěvy je přímé pozorování žáka/klienta v běžném prostředí nebo v multisenzorickém prostředí a řešení případných problémových situací. Doporučíme Vám vhodné formy stimulace nebo úpravy prostředí, pomůžeme Vám vybrat konkrétní pomůcky pro práci s daným jedincem.

 

Supervizna konzultacia

Stejně tak Vám rádi doporučíme vhodné postupy práce a stimulace u dětí a žáků, kteří vykazují nedostatky v senzorické integraci nebo vykazují známky organické nezralosti a mají problémy v každodenním fungovaní nebo ve výchovně-vzdělávacím procesu.

Konzultaci vedou certifikované odbornice, které mají s výše uvedenými tématy dlouholeté praktické zkušenosti.

 

ROZSAH A CENA SUPERVIZNÍ KONZULTACE

Konzultace je v rozsahu 3 hodiny (případně jiná doba dle dohody). Obsah konzultace s Vámi vždy napřed prokonzultujeme, aby splňovala Vaše potřeby a požadavky. Forma konzultace/návštěvy může být individuální, jakož i skupinová (se skupinou zaměstnanců).

Cena tříhodinové konzultace a návštěvy je 2 490 CZK + cestovní náklady.

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte Janu Hrčovou na hrcova@3lobit.sk nebo na telefonním čísle + 420 722 303 705.