Skip to main content

Domov sociálních služeb Symbia, Zvolen

Domov sociálních služeb Symbia poskytuje služby dětem a mladým lidem do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Součástí DSS je specializované zařízení pro lidi s poruchou autistického spektra.

Sociální služby jsou poskytovány denní, týdenní a terénní formou. Kapacita zařízení je 35 míst, 6 míst je určeno pro týdenní pobyt. Více informací o zařízení najdete na jeho internetové stránce.

Kontaktní osoba

PaedDr. Jana Izraelová, vedoucí střediska DSS Symbia

E-mail: symbia@stonline.sk

Snoezelen místnost

V zařízení je zřízena jedna multisenzorická místnost. Zároveň využíváme i mobilní Snoezelen.

Vybavení místnosti

 • polohovací vak
 • křeslo
 • projektor
 • Space projektor
 • bublinkový válec Midi
 • vibrační polštář
 • ježkovité míčky
 • aromadifuzér Profesionál
 • sada esenciálních olejů na aromaterapii
 • bublinkové zrcadlo
 • UFO z optických vláken

Klienti

Děti, mládež a dospělí s těžší formou mentálního postižení, kombinovaným postižením, tělesným postižením a poruchou autistického spektra.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme především jako terapeutickou aktivitu. Tento přístup převažuje u dětí a mladých lidí s těžkým mentálním postižením, kteří nereagují na jiné terapeutické postupy. V místnosti realizujeme individuální a skupinové pobyty s cílem stimulovat smyslové vnímání, podpořit interakci s prostředím, navodit stav relaxace a snížit míru agresivních a autoagresivních projevů. U dětí a mladých lidí s těžkým mentálním postižením pozorujeme zklidnění, zlepšení kontaktu okolím. Stejný efekt se objevuje u dětí s poruchou autistického spektra. U klientů s lehčím mentálním postižením využíváme Snoezelen na účely relaxace. Osvědčilo se nám například dělat v místnosti orofaciální stimulaci – klientka spolupracovala více jak v běžném prostředí. Multisenzorickou místnost využíváme rovněž na bazální stimulaci, muzikoterapii a fyzioterapii.