Skip to main content

SNOEZELEN 2 – SPECIFIKA PRÁCE V MULTISMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ (SNOEZELEN) – SNOEZELEN V PRAXI

Na školení získáte poznatky a zručnosti ve využívání jednotlivých prvků a komponentů v multisenzorické místnosti.

Přihláška na školení

Název školení:

Specifika práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi

Termín školení: 22. – 23.4.2024

Rozsah školení: 16 hodin

Čas školení: oba dny od 9:00 do 17:00 s půlhodinovou přestávkou na oběd

Místo školení: Domov pro osoby se zdravotním postižením – Sulická, Sulická 48, Praha, mapa

Spoje: Autobusem č. 106 / 196 / 139 ze stanice metra C „Kačerov“ nebo autobusem č. 196 ze stanice metra B „Smíchovské nádraží“ do stanice „Sulická“ (na znamení).

Pro koho je školení určeno:

Toto dvoudenní školení je určeno pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, zaměstnancům zařízení sociálních služeb, jiným pracovníkům pomáhajících profesí, případně dalším zájemcům. Je určeno zájemcům, kteří již absolvovali úvodní školení „Úvod do práce v multismyslovém prostředí“, případně jiné uvodní školení k dané problematice.

Obsahová náplň školení:

Školení je zaměřeno na prohloubení teoretických znalostí a osvojení si praktických dovedností potřebných pro využívání multisenzorického prostředí (Snoezelen) s různými cílovými skupinami. Účastník získá praktické dovednosti potřebné pro organizační a obsahovou přípravu hodiny v MSP (Snoezelen jednotky), o diagnostickém potenciálu MSP a řešení různých problémových situací. Uvedené školení pomůže k plnému využití MSP i k cílené podpoře uživatele (dítěte/žáka/klienta): intervenci, terapii, pedagogické podpoře, cílené relaxaci, výchovné činnosti nebo volnočasové aktivitě.

Akreditace:

Školení má akreditaci MPSV ČR.

Akreditace MŠMT ČR se již nevydává – dne 1. září 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v jejímž důsledku dochází ke zrušení akreditací vzdělávacích programů k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání). Obsahová náplň školení zůstává zachována.

Osvědčení bude zasláno do 5 pracovních dnů po školení v elektronické formě na e-mail ůčastníka.

Cena školení: 4 150 CZK (poplatek se hradí předem)

V ceně školení je započítané občerstvení a materiály. Oběd si hradí účastník sám.

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace nás kontaktujte na telefonním čísle +421 915 905 699 nebo na stefancik@3lobit.cz.
Pro více informací k obsahové a odborné stránce webináře kontaktujte paní lektorku Dagmar Mega na telefonním čísle + 420 605 273 426 nebo na dagmar.mega@3lobit.sk

Maximální počet účastníků: 12 (minimální počet účastníků: 6)

* * * * *

Školení vede: Mgr. Dagmar Mega

Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplnková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci – Akropolis v Uherském Hradišti – vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci – rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a workshopech. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánskej psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.


Úhrada školení/webináře

Cena školení/webináře se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o.z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení/webináře a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání školení/webináře, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře méně než 7 dní před datem konání školení/webináře, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího školení/webináře v případě, že je k dispozici volné místo.